img_4716

2013.08.14 Mitsukoshi Bus Travel เยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตและภริยา ได้ต้อนรับคณะสมาชิก 29 คนของชมรม Mitsukoshi Bus Travel ซึ่งเป็นลูกค้าชั้นนำของห้างสรรพสินค้ามิตสึโคชิอิเซตัน ซึ่งจัดกิจกรรม “สยามเมืองยิ้ม ปริ่มเปรมสถาปัตยกรรมสมัยโกธิค อีกลิ้มลองอาหารเด็ด ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย ” โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวต้อนรับ จากนั้น ผู้เข้าร่วมได้รับชมสารคดีส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศ สัมผัสวัฒนธรรมไทยผ่านการแสดงดนตรีไทย รำไทยโดย International Thai Dance Academy (ITDA) และการสาธิตแกะสลักโดยอาจารย์โนริโกะ โคซากะ ประธานชมรมแกะสลักผักผลไม้ญี่ปุ่น รวมทั้ง การสาธิตแกะสบู่และการทำขนมทองม้วนโดยกลุ่มคนไทยที่พำนักในญี่ปุ่น และได้ร่วมรับประทานอาหารไทยกับภริยาเอกอัครราชทูต รวมทั้งได้รับมอบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเป็นของชำร่วยแก่ผู้ร่วมงาน และมีมุมจำหน่ายหัตถกรรมด้วย

DSC_0640 DSC_0665
DSC_0682 DSC_0687
DSC_0698 DSC_0711 DSC_0736
DSC_0669 DSC_0774
DSC_0660 DSC_0889 DSC_0821
DSC_0873 DSC_0803
DSC_0672 DSC_0957 DSC_0653