img_4716

พิธีส่งรถสูบน้ำ

           เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และนาย Kyoichi Tsushima ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค คมนาคมและท่องเที่ยว (MLIT) เข้าร่วมในพิธีส่งรถสูบน้ำที่จะส่งไปช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในประเทศไทย

11.04-10WaterPump1

เอกอัครราชทูตและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง MLIT
-----

11.04-10WaterPump1

คณะเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปให้คำแนะนำการใช้รถสูบน้ำ
-----


11.04-10WaterPump1

เอกอัครราชทูต ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวง MLIT และเจ้าหน้าที่
-----

11.04-10WaterPump1

รถสูบน้ำ
-----

           กระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค คมนาคมและท่องเที่ยว (MLIT) จัดส่งรถสูบน้ำจำนวน 10 คัน พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ไปให้คำแนะนำในการใช้รถสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย โดยรถสูบน้ำทั้งหมดนี้ออกจากท่าเรือโยะโกะฮะมะเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 และมีกำหนดถึงท่าเรือแหลมฉบังในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554

           รถสูบน้ำรุ่นนี้เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของญี่ปุ่น มีประสิทธิภาพในการสูบน้ำได้ 30 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที สามารถสูบน้ำออกจากสระว่ายน้ำขนาด 25 เมตรได้หมดภายในเวลา 10 นาที  และมีความคล่องตัวสามารถเข้าไปสูบน้ำในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังมีมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่สามารถเคลื่อนย้ายและนำออกมาใช้ได้อย่างสะดวกติดตั้งอยู่ภายในรถ เจ้าหน้าที่สามารถติดตั้งและรื้อถอนได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ เพิ่มเติม

           ก่อนหน้านี้ รถสูบน้ำรุ่นนี้ได้ไปปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยจากเหตุการณ์ 311 โดยเฉพาะการสูบน้ำออกจากท่าอากาศยานเซนไดและบริเวณโดยรอบได้ประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ท่าอากาศยานดังกล่าวกลับสู่สภาพปกติได้อย่างรวดเร็ว