กิจกรรมสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว

2015.07.06 นักศึกษามหาวิทยาลัยวาเซดะเข้าพบเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 58 ศ. Sadaharu Kataoka ประจำคณะ International Research and Education แห่งมหาวิทยาลัย Waseda ได้นำคณะนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เข้าพบ ออท. เพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของนักการทูตและการดำเนินนโยบายต่างประเทศ ...

2015.07.06 อัครราชทูตเข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาโคยามะได

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเชิญจากโรงเรียนประถมศึกษาโคยามะได เขตชินากาวะ กรุงโตเกียว เข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 48 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ด้านอาหารของโรงเรียน ในโอกาสนี้ ...

2015.07.02-04 นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2558 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำแม่โขง-ญี่ปุ่น ที่กรุงโตเกียว โดยได้มีการหารือถึงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในด้านต่างๆนอกจากนี้ ...

2015.06.27-28 สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้น ณ สวนสาธารณะโคโตได เมืองเซนได จังหวัดมิยากิ ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2558 โดยคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได ...

2015.06.26 เอกอัครราชทูตฯ พบหารือประธาน JETRO

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้พบหารือนาย Hiroyuki Ishige ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) เพื่อแนะนำตัวและทำความรู้จักในโอกาสที่รับตำแหน่งใหม่ ...

2015.06.20-21 งานเทศกาลไทยในนาโงย่า 2015

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทยในนาโงยา ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดขึ้น ณ สวนสาธารณะฮิซายะโดริ เมืองนาโงย่า จังหวัดไอจิ ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2558 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ ...

2015.06.17 เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มสมาชิกมิตรภาพรัฐสภาแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ฯ ได้รับเชิญโดยกลุ่มสมาชิกมิตรภาพรัฐสภาแม่โขง-ญี่ปุ่น ให้เข้าร่วมการประชุมเพื่อกล่าวคำปราศรัยเกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศไทยใน ปัจจุบัน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเกี่ยวกับการเมืองไทย สถานการณ์เศรษฐกิจไทย...

2015.06.16 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่รองอธิบดีกรมการทูต ผุ้อำนวยการและเจ้าหน้าที่กรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่16 มิถุนายน 2558 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายโคเฮ มารุยามะ รองอธิบดีกรมพิธีการทูต ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่กรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ...

2015.06.11 อัครราชทูต เดินทางเยือนวัดปากน้ำญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 นายภควัต ตันสกุล อุปทูต และนายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ กงสุล ได้เดินทางไปเยี่ยมและเข้ากราบนมัสการพระภิกษุที่ประจำอยู่ ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น และได้ถวายเพลพระภิกษุจำนวน 6 รูปที่ประจำอยู่ ณ ...

2015.06.06 สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการแข่งขัน ACT Bowling 2015

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ACT Bowling 2015 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนในกรุงโตเกียว (ASEAN Committee in Tokyo: ACT) ...

News Image

2015.07.06 นักศึกษามหาวิทยาลัยวาเซดะเข้าพบเอกอัครราชทูต

...

News Image

2015.07.06 อัครราชทูตเข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับเด

...

News Image

2015.07.02-04 นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำลุ่มน้ำ

...

News Image

2015.06.27-28 สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ

...

News Image

2015.06.26 เอกอัครราชทูตฯ พบหารือประธาน JETRO

...

News Image

2015.06.20-21 งานเทศกาลไทยในนาโงย่า 2015

...

News Image

2015.06.17 เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มสมาชิกม

...

News Image

2015.06.16 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ร

...

News Image

2015.06.11 อัครราชทูต เดินทางเยือนวัดปากน้ำญี่ปุ่น

...

News Image

2015.06.06 สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการแข่งขัน ACT Bo

...

เวลาทำการ [สำหรับคนไทย]

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์และหนังสือเดินทาง

เช้า  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
(ปิดรับบัตรคิว ๑๑.๓๐ น.)

บ่าย ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
-นิติกรณ์สำหรับนัดแล้วเท่านั้น
หนังสือเดินทาง บัตรประชาชนเปิดทำการปกติ
(รับเรื่องถึง 14.30 น.)
(อื่นๆ โปรดคลิ๊ก)

qlink5
qlink1
qlink2
qlink3


 

ปฏิทินวันหยุดสอท.
รวมวันหยุดประจำปี2015

7-july2015

20 กรกฎาคม
วันทะเล


ข่าวกงสุลถึงคนไทยในญี่ปุ่น

[ประกาศ] การให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 5/2558 ณ วัดป่าพุทธรังษี กรุงโตเกียว

[ประกาศ] การให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2/2558 ณ จังหวัดโทจิกิ

[บทความ] ความสำคัญของหนังสือเดินทาง

[บทความ] การมาทำงานที่ญี่ปุ่นโดยผ่านนายหน้าจัดหางาน

[ประกาศ] เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

[ประกาศ] คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

ข้อควรรู้สำหรับคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

เที่ยวญี่ปุ่นอย่างปลอดภัย

[ประกาศ] เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ประเภทท่องเที่ยว แก่ผู้ถือหนังสือ

[ประกาศ] แนวทางการป้องกันการติดเชื่ออีโบลา

ข้อตกลงระดับการให้บริการ งานหนังสือเดินทาง

[ประกาศ] ขอเชิญชวนประชาชนไทยลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่น

MORE_IN: ข่าวกงสุล

letter-amb

ข่าวประชาสัมพันธ์สอท.โตเกียว

ขอเชิญทุกท่านร่วมกรอกปณิธานความดี เพื่อถวายความจงรักภักดีในปีมหามงคล

ขอเชิญร่วมประกวด Mitsubishi Asian Children's Enikki Festa

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฟูกูโอกะ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศสหการปฏิบัติการ

งานเทศกาลไทยในเซนได 2015

MORE_IN: ข่าวประชาสัมพันธ์ สอท.

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง

rkh150x50  stou150x50  thai_monarchy  weloveking  tfbanner150x50  labour150x50  consulabanner  

mfa osaka
osaka
ttt
thaiair thailandgraninvest boi tsj  thaigov
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

สถานกงสุล 
 กิตติมศักดิ์   นาโงยา
          

สถานกงสุล
ใหญ่โอซากา
การท่องเที่ยว
แห่ง
ประเทศไทย
การบินไทย BOI กรมส่งเสริม
การส่งออก
สมาคมนักเรียน
ไทยในญี่ปุ่น
 รัฐบาลไทย