กิจกรรมสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว

2015.02.10 เยาวชนไทยชนะการประกวดภาพวาดที่จัดขึ้นโดย Mokichi Okada Art and Culture Foundation

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 อทป. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงทิพย์ธัญญา วิเชียรรัมย์ นักเรียนไทยที่ได้รับรางวัลจากรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นจากการจัดการประกวดนิทรรศการ แสดงผลงานศิลปะเยาวชนของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ...

2015.02.17 นายกเทศมนตรีเขตโอตะ กรุงโตเกียวเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 นายทะดะโยะชิ มะทสึบะระ นายกเทศมนตรีเขตโอตะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแนะนำเขตโอตะ กรุงโตเกียว ซึ่งเป็นเขตที่มีอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อมตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก ...

2015.01.28-30 การเยือนประเทศญี่ปุ่นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2558 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูตเข้าร่วมงานพิธีเปิด Thailand Nanotechnology Pavilion ในงานนิทรรศการและการประชุมวิชาการนานาชาติ Nano Tech 2015 ที่ Tokyo Big Sight โดยมี ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว. วท. เป็นประธานในการเปิดงาน ...

2015.02.01 งานฉลองวันเกิดอายุครบ 68 ปีแก่ช้างไทย “ฮานาโกะ” ที่สวนสัตว์อิโนคาชิระ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษาและภริยา ได้เข้าร่วมในงานฉลองวันเกิดอายุครบ 68 ปีแก่ช้างไทย “ฮานาโกะ” ที่จัดขึ้นโดยสวนสัตว์อิโนคาชิระ กรุงโตเกียว ฮานาโกะเป็นช้างไทยที่ประเทศไทยมอบให้แก่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ. 2492 ...

2015.01.21 นักเรียนโรงเรียนมัธยมปลายโตเกียวโคคุไซเยือนสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวมทั้งสิ้น 3 คนจากโรงเรียนมัธยมปลายโตเกียวโคคุไซเยือนสถานเอกอัครราชทูต โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูตพบปะและสนทนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ไทยและประเทศอื่นๆ ...

2015.01.20 ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นซึ่งจัดโดย Kyoritsu International Foundation เยี่ยมคารวะอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นซึ่งจัดขึ้นโดย Kyoritsu International Foundation จำนวน 5 คน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งอัครราชทูตฯ ...

2015.01.19 การบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยอุตสากรรมโตเกียว

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 นายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ ที่ปรึกษา ...

2015.01.16 นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้น Kudan เขต Chiyoda กรุงโตเกียวเยือนสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 จากโรงเรียนมัธยมต้น Kudan เขต Chiyoda กรุงโตเกียว ทั้งหมด 5 คน ได้เข้าเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตฯ ...

2015.01.15 เอกอัครราชทูตไทยรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2015 นาย Minoru Kiuchi รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้แทนมอบเครื่องพระราชอิสริยภรณ์ “คิวคุ ยิตจึ ได ยิว โช” หรือ Grand Cordon of the Order of the Rising Sun ซึ่งสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งประเทศญี่ปุ่นโปรดเกล้าฯ ...

2015.01.14 คณะอาจารย์ของกลุ่มการศึกษา เมืองอิชิกาวะ จังหวัดชิบะเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 คณะอาจารย์ของกลุ่มการศึกษา เมืองอิชิกาวะ จังหวัดชิบะจำนวน 16 คน ได้เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ และได้รับชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับประเทศไทย รวมทั้งภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยมีนางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม เลขานุการเอก ...

News Image

2015.02.10 เยาวชนไทยชนะการประกวดภาพวาดที่จัดขึ้นโดย Mok

...

News Image

2015.02.17 นายกเทศมนตรีเขตโอตะ กรุงโตเกียวเข้าเยี่ยมคาร

...

News Image

2015.01.28-30 การเยือนประเทศญี่ปุ่นของรัฐมนตรีว่าการกระ

...

News Image

2015.02.01 งานฉลองวันเกิดอายุครบ 68 ปีแก่ช้างไทย “ฮานาโ

...

News Image

2015.01.21 นักเรียนโรงเรียนมัธยมปลายโตเกียวโคคุไซเยือนส

...

News Image

2015.01.20 ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นซึ่งจัดโด

...

News Image

2015.01.19 การบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยอุตสากรรมโตเกียว

...

News Image

2015.01.16 นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้น Kudan เขต Chiyoda ก

...

News Image

2015.01.15 เอกอัครราชทูตไทยรับพระราชทานเครื่องราชอิสริย

...

News Image

2015.01.14 คณะอาจารย์ของกลุ่มการศึกษา เมืองอิชิกาวะ จัง

...

เวลาทำการ [สำหรับคนไทย]

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์และหนังสือเดินทาง

เช้า  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
(ปิดรับบัตรคิว ๑๑.๓๐ น.)

บ่าย ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
(ปิดรับบัตรคิว ๑๔.๓๐ น.)
(อื่นๆ โปรดคลิ๊ก)

qlink5
qlink1
qlink2
qlink3


 

ปฏิทินวันหยุดสอท.
รวมวันหยุดประจำปี2015

2-february2015

11 ก.พ.
   วันสร้างชาติ


ข่าวกงสุลถึงคนไทยในญี่ปุ่น

[ประกาศ] กงสุลสัญจร ครั้งที่ 1/2558 ณ วัดพระธรรมกาย จ.กุมมะ

[บทความ] ความสำคัญของหนังสือเดินทาง

[บทความ] การมาทำงานที่ญี่ปุ่นโดยผ่านนายหน้าจัดหางาน

[ประกาศ] เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

[ประกาศ] คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

ข้อควรรู้สำหรับคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

เที่ยวญี่ปุ่นอย่างปลอดภัย

[ประกาศ] เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ประเภทท่องเที่ยว แก่ผู้ถือหนังสือ

[ประกาศ] แนวทางการป้องกันการติดเชื่ออีโบลา

ข้อตกลงระดับการให้บริการ งานหนังสือเดินทาง

[ประกาศ] ขอเชิญชวนประชาชนไทยลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่น

เอกสารการบรรยายความรู้สู้ภัยพิบัติ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญแผ่นดินไหวและสินามิ

MORE_IN: ข่าวกงสุล

ข่าวประชาสัมพันธ์สอท.โตเกียว

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนานของไทยในการประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 ณ เมืองเซนได

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่นตำแหน่งล่าม สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ณ กรุงโตเกียว

JSPS`s FY2015 Fellowships for Research in Japan

เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2558

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป (จ้างเหมา) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ตามประกาศวันที่ 23 ม.ค. 58

MORE_IN: ข่าวประชาสัมพันธ์ สอท.

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง

rkh150x50  stou150x50  thai_monarchy  weloveking  tfbanner150x50  labour150x50  consulabanner  

mfa osaka
osaka
ttt
thaiair thailandgraninvest boi tsj  thaigov
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

สถานกงสุล 
 กิตติมศักดิ์   นาโงยา
          

สถานกงสุล
ใหญ่โอซากา
การท่องเที่ยว
แห่ง
ประเทศไทย
การบินไทย BOI กรมส่งเสริม
การส่งออก
สมาคมนักเรียน
ไทยในญี่ปุ่น
 รัฐบาลไทย