กิจกรรมสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว

2015.01.21 นักเรียนโรงเรียนมัธยมปลายโตเกียวโคคุไซเยือนสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวมทั้งสิ้น 3 คนจากโรงเรียนมัธยมปลายโตเกียวโคคุไซเยือนสถานเอกอัครราชทูต โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูตพบปะและสนทนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ไทยและประเทศอื่นๆ ...

2015.01.20 ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นซึ่งจัดโดย Kyoritsu International Foundation เยี่ยมคารวะอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นซึ่งจัดขึ้นโดย Kyoritsu International Foundation จำนวน 5 คน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งอัครราชทูตฯ ...

2015.01.19 การบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยอุตสากรรมโตเกียว

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 นายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ ที่ปรึกษา ...

2015.01.16 นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้น Kudan เขต Chiyoda กรุงโตเกียวเยือนสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 จากโรงเรียนมัธยมต้น Kudan เขต Chiyoda กรุงโตเกียว ทั้งหมด 5 คน ได้เข้าเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตฯ ...

2015.01.15 เอกอัครราชทูตไทยรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2015 นาย Minoru Kiuchi รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้แทนมอบเครื่องพระราชอิสริยภรณ์ “คิวคุ ยิตจึ ได ยิว โช” หรือ Grand Cordon of the Order of the Rising Sun ซึ่งสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งประเทศญี่ปุ่นโปรดเกล้าฯ ...

2015.01.14 คณะอาจารย์ของกลุ่มการศึกษา เมืองอิชิกาวะ จังหวัดชิบะเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 คณะอาจารย์ของกลุ่มการศึกษา เมืองอิชิกาวะ จังหวัดชิบะจำนวน 16 คน ได้เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ และได้รับชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับประเทศไทย รวมทั้งภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยมีนางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม เลขานุการเอก ...

2015.01.14 นักเรียน ร.ร.ประถมโรงเรียนนาคาฟุระโนะเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาคาฟุระโนะ ฮอกไกโด จำนวน 5 คน ได้มาเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรับฟังการบรรยายประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย โดยนักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจ โดยมีนางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม เลขานุการเอก ...

2015.01.08 กลุ่มอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น และสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมถ์ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตและภรรยา ร่วมให้การต้อนรับกลุ่มอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น ...

2014.12.20 งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา จัดงานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 9 ...

2014.12.19 การบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกล่าวบรรยายในหัวข้อเรื่องความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่นในมุมมองของนักการทูตไทย ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ...

News Image

2015.01.21 นักเรียนโรงเรียนมัธยมปลายโตเกียวโคคุไซเยือนส

...

News Image

2015.01.20 ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นซึ่งจัดโด

...

News Image

2015.01.19 การบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยอุตสากรรมโตเกียว

...

News Image

2015.01.16 นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้น Kudan เขต Chiyoda ก

...

News Image

2015.01.15 เอกอัครราชทูตไทยรับพระราชทานเครื่องราชอิสริย

...

News Image

2015.01.14 คณะอาจารย์ของกลุ่มการศึกษา เมืองอิชิกาวะ จัง

...

News Image

2015.01.14 นักเรียน ร.ร.ประถมโรงเรียนนาคาฟุระโนะเยี่ยมส

...

News Image

2015.01.08 กลุ่มอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น และสมา

...

News Image

2014.12.20 งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยใ

...

News Image

2014.12.19 การบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น

...

เวลาทำการ [สำหรับคนไทย]

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์และหนังสือเดินทาง

เช้า  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
(ปิดรับบัตรคิว ๑๑.๓๐ น.)

บ่าย ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
(ปิดรับบัตรคิว ๑๔.๓๐ น.)
(อื่นๆ โปรดคลิ๊ก)

qlink5
qlink1
qlink2
qlink3


ปฏิทินวันหยุดสอท.
รวมวันหยุดประจำปี2015

1-january2015

1 ม.ค.
   วันขึ้นปีใหม่
2 ม.ค.
   วันหยุดราชการเพิ่มเติม
12 ม.ค.
   วันบรรลุนิติภาวะ


ข่าวกงสุลถึงคนไทยในญี่ปุ่น

[บทความ] ความสำคัญของหนังสือเดินทาง

[บทความ] การมาทำงานที่ญี่ปุ่นโดยผ่านนายหน้าจัดหางาน

[ประกาศ] เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

[ประกาศ] คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

ข้อควรรู้สำหรับคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

เที่ยวญี่ปุ่นอย่างปลอดภัย

[ประกาศ] เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ประเภทท่องเที่ยว แก่ผู้ถือหนังสือ

[ประกาศ] แนวทางการป้องกันการติดเชื่ออีโบลา

ข้อตกลงระดับการให้บริการ งานหนังสือเดินทาง

[ประกาศ] ขอเชิญชวนประชาชนไทยลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่น

เอกสารการบรรยายความรู้สู้ภัยพิบัติ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญแผ่นดินไหวและสินามิ

การยกเว้นวีซ่ากับปัญหาการลักลอบทำงานในญี่ปุ่นของคนไทย

MORE_IN: ข่าวกงสุล

ข่าวประชาสัมพันธ์สอท.โตเกียว

ประกาศเรื่องขายรถยนต์นั่งโดยสาร ยี่ห้อ Toyota รุ่น Alphard และ ยี่ห้อ Toyota รุ่น Estima

ประกาศรับสมัครลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งล่าม

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำ สกญ. โอซาก้า

อัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์ในนิตยสาร "โตเกียวจิน"

พิธีรำลึกครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย

MORE_IN: ข่าวประชาสัมพันธ์ สอท.

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง

rkh150x50  stou150x50  thai_monarchy  weloveking  tfbanner150x50  labour150x50  consulabanner  

mfa osaka
osaka
ttt
thaiair thailandgraninvest boi tsj  thaigov
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

สถานกงสุล 
 กิตติมศักดิ์   นาโงยา
          

สถานกงสุล
ใหญ่โอซากา
การท่องเที่ยว
แห่ง
ประเทศไทย
การบินไทย BOI กรมส่งเสริม
การส่งออก
สมาคมนักเรียน
ไทยในญี่ปุ่น
 รัฐบาลไทย