กิจกรรมสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว

2015.04.26 งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 60 พรรษา

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้เป็นประธานในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสปีมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เม.ย. 58 ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในงาน ...

2015.04.25 เอกอัครราชทูตฯ ร่วมรับประทานอาหารกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและฝ่ายญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายโนริฮิโกะ อิชิกุโระ รองปลัดกระทรวงเศรษฐกิจ ...

2015.04.19 อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นประธานงานสืบสานสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558 นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นประธานในงานสืบสานสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2558 จัดโดยกลุ่มอาสาสมัครคนไทยไซตามะ ที่ตึกอิเซฮะราโคมินคัง อำเภอคาวาโกเอะ จังหวัดไซตามะ ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ...

2015.04.08 อัครราชทูตฯ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Manufacturing Expo 2015

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมและกล่าวเปิดในงานแถลงข่าวเปิดตัวงาน Manufacturing Expo 2015 ณ โรงแรมอิมพีเรียล โดยมีสื่อมวลชนญี่ปุ่นเข้าร่วมกว่า 50 ...

2015.04.03 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ Japan-Thailand Business Forum และ Japan-Thailand Association

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Teisuke Kitayama ประธาน Japan-Thailand Business Forum และ Japan-Thailand Association และสมาชิกกลุ่ม ...

2015.04.03 เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะประธานสมาคมธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเทะสึเกะ คิตะยามา ประธานสมาคมธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น และประธานสมาคมไทย - ญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ...

2015.04.01 เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวะและประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมจังหวัดโอกินาวะ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายทาเคชิ โอนากะ ผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวะ และนายยูกิคาซึ โคคุบะ ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมจังหวัดโอกินาวะ ...

2015.03.31 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายทาคิโอะ ยามาดะ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ และภริยา และเจ้าหน้าที่กองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 ...

2015.03.31 เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบหารือรองปลัดกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เข้าพบหารือนาย Norihiko Ishiguro รองปลัดกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (ดูแลด้านระหว่างประเทศ) (METI) เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ...

2015.03.30 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีส่งมอบงาน ให้แก่คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมถ์

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมถ์ รุ่นที่ 75 โดยมี อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา นางสาวพรพิศ สมวงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ...

News Image

2015.04.26 งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

...

News Image

2015.04.25 เอกอัครราชทูตฯ ร่วมรับประทานอาหารกับรัฐมนตรี

...

News Image

2015.04.19 อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นประธานงานสืบสานสงกรา

...

News Image

2015.04.08 อัครราชทูตฯ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Manufac

...

News Image

2015.04.03 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่

...

News Image

2015.04.03 เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะประธานสมาคมธุร

...

News Image

2015.04.01 เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังห

...

News Image

2015.03.31 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอธิบ

...

News Image

2015.03.31 เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบหารือรองปลัดกระทรวงเศรษ

...

News Image

2015.03.30 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เป็นประธา

...

เวลาทำการ [สำหรับคนไทย]

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์และหนังสือเดินทาง

เช้า  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
(ปิดรับบัตรคิว ๑๑.๓๐ น.)

บ่าย ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
-นิติกรณ์สำหรับนัดแล้วเท่านั้น
หนังสือเดินทาง บัตรประชาชนเปิดทำการปกติ
(รับเรื่องถึง 14.30 น.)
(อื่นๆ โปรดคลิ๊ก)

qlink5
qlink1
qlink2
qlink3


 

ปฏิทินวันหยุดสอท.
รวมวันหยุดประจำปี2015

4-april2015

6 เมษายน
วันจักรี
13 เมษายน
วันสงกรานต์
29 เมษายน
วันที่ระลึกจักรพรรดิโชวะ


ข่าวกงสุลถึงคนไทยในญี่ปุ่น

[ประกาศ] การให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2/2558 ณ จังหวัดโทจิกิ

[บทความ] ความสำคัญของหนังสือเดินทาง

[บทความ] การมาทำงานที่ญี่ปุ่นโดยผ่านนายหน้าจัดหางาน

[ประกาศ] เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

[ประกาศ] คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

ข้อควรรู้สำหรับคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

เที่ยวญี่ปุ่นอย่างปลอดภัย

[ประกาศ] เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ประเภทท่องเที่ยว แก่ผู้ถือหนังสือ

[ประกาศ] แนวทางการป้องกันการติดเชื่ออีโบลา

ข้อตกลงระดับการให้บริการ งานหนังสือเดินทาง

[ประกาศ] ขอเชิญชวนประชาชนไทยลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่น

เอกสารการบรรยายความรู้สู้ภัยพิบัติ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญแผ่นดินไหวและสินามิ

MORE_IN: ข่าวกงสุล

ข่าวประชาสัมพันธ์สอท.โตเกียว

นายกรัฐมนตรีประกาศ "การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์" เป็นวาระแห่งชาติ

วิทยาลัยดุสิตธานีเปิดให้ทุนการศึกษาสาขาวิชาการจัดโรงแรมและรีสอร์ท

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างโครงการประจำ สถานทูตเอกอัครราชทูตฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกงสุล

ประกาศ 2015International Essay Contest for Young People

MORE_IN: ข่าวประชาสัมพันธ์ สอท.

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง

rkh150x50  stou150x50  thai_monarchy  weloveking  tfbanner150x50  labour150x50  consulabanner  

mfa osaka
osaka
ttt
thaiair thailandgraninvest boi tsj  thaigov
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

สถานกงสุล 
 กิตติมศักดิ์   นาโงยา
          

สถานกงสุล
ใหญ่โอซากา
การท่องเที่ยว
แห่ง
ประเทศไทย
การบินไทย BOI กรมส่งเสริม
การส่งออก
สมาคมนักเรียน
ไทยในญี่ปุ่น
 รัฐบาลไทย