กิจกรรมสถานทูตฯ

2014.08.21 งานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธ์ อัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปี 2557...

2014.08.19 นักเรียนโรงเรียนมัธยมมหาวิทยาลัยสึรุมิเยือนสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 นักเรียนโรงเรียนมัธยมมหาวิทยาลัยสึรุมิจำนวน 6 คน เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอื่นๆ ให้มากขึ้น...

2014.08.18 ออท.เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองแก่คณะผู้เข้าร่วมสัมมนาของโครงการวิจัยร่วมไทย-ญี่ปุ่น HCMR

นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองแก่คณะผู้เข้าร่วมสัมมนาของโครงการวิจัยร่วมไทย-ญี่ปุ่น HCMR ( Human-Chicken Multi-Relationship Research Project) ซึ่งเป็นโครงการวิจัยของเจ้าชายอากิชิโน ...

2014.08.10 งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 10สิงหาคม 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานของไทยในญี่ปุ่นและคู่สมรส ตลอดจนชุมชนไทยในญี่ปุ่น ได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ...

2014.08.07 สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดสัมมนาโครงการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการนวดไทย

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดสัมมนาโครงการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการนวดไทยในกรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียง ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูต โดยมีทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และนางสาวสุวภรณ์ ...

2014.08.06 นักเรียนและผู้ปกครองญี่ปุ่น ที่เข้าร่วมโครงการ International Children Festa 2014 เยือนสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว

วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมจนถึงมัธยมต้น 15 คน พร้อมกับผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ International Children Festa 2014 ได้เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้กล่าวต้อนรับคณะ ...

2014.07.31 อัครราชทูตชมการแสดงบัลเล่ต์ซึ่งนักเต้นไทยแสดงร่วม

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต และภริยาได้ชมการแสดงบัลเล่ต์ “The Nutcracker” ณ หอ Parthenon Tama...

2014.07.31 สมาชิก NHK, Utsunomiya เยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตและนางมนต์ทิพย์ ภริยา ได้ต้อนรับคณะ สมาชิกของโครงการ “เยี่ยมชมทำเนียบ เยี่ยมชมสถานเอคอัครราชทูตฯ” จัดโดย NHK Cultural Center, ...

2014.07.27 กงสุลสัญจรจังหวัดโอกินาวะ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต นำฝ่ายกงสุลไปให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทยใน จังหวัดโอกินาวะ ณ บุงกะเทมบุสึคัง (Naha-shi Bunka Tenbusukan) อำเภอนาฮะ ...

2014.07.27 นักฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทยร่วมการแข่งขัน Saitama International Junior Football Tournament 2014

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมให้กำลังใจนักฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในการแข่งขัน Saitama International Junior Football Tournament 2014 ณ ...

News Image

2014.08.21 งานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมอาชีพแ

...

News Image

2014.08.19 นักเรียนโรงเรียนมัธยมมหาวิทยาลัยสึรุมิเยือนส

...

News Image

2014.08.18 ออท.เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองแก่คณะผู้เข้าร่วม

...

News Image

2014.08.10 งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนาง

...

News Image

2014.08.07 สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดสัมมนาโครงการพัฒนามาตร

...

News Image

2014.08.06 นักเรียนและผู้ปกครองญี่ปุ่น ที่เข้าร่วมโครงก

...

News Image

2014.07.31 อัครราชทูตชมการแสดงบัลเล่ต์ซึ่งนักเต้นไทยแสด

...

News Image

2014.07.31 สมาชิก NHK, Utsunomiya เยี่ยมชมทำเนียบเอกอัค

...

News Image

2014.07.27 กงสุลสัญจรจังหวัดโอกินาวะ

...

News Image

2014.07.27 นักฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทยร่วมการแข่งขัน Sait

...

เวลาทำการ [สำหรับคนไทย]

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์และหนังสือเดินทาง

เช้า  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
(ปิดรับบัตรคิว ๑๑.๓๐ น.)

บ่าย ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
(ปิดรับบัตรคิว ๑๔.๓๐ น.)
(อื่นๆ โปรดคลิ๊ก)

qlink5
qlink1
qlink2
qlink3


ปฏิทินวันหยุดสอท. 
รวมวันหยุดประจำปี2014
8-Aug2014 
12 ส.ค. วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


ข่าวกงสุลถึงคนไทยในญี่ปุ่น

[ประกาศ] รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ อาหารไทย รุ่น 2

ข้อควรรู้สำหรับคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

เที่ยวญี่ปุ่นอย่างปลอดภัย

[ประกาศ] การให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 7/2557 จ.นากาโนะ

[ประกาศ] เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ประเภทท่องเที่ยว แก่ผู้ถือหนังสือ

[ประกาศ] พายุไต้ฝุ่นหมายเลข 11 HALONG ที่ประเทศญี่ปุ่น

[ประกาศ] แนวทางการป้องกันการติดเชื่ออีโบลา

[ประกาศ] ยกเลิกการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาวิชาชีพพนักงานนวดไทย

ข้อตกลงระดับการให้บริการ งานหนังสือเดินทาง

[ประกาศ] ขอเชิญชวนประชาชนไทยลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

การให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 6/2557 จังหวัดอิบารากิ

ประกาศ เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

การจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาวิชาชีพพนักงานนวดไทย และผู้ประกอบอาหาร

MORE_IN: ข่าวกงสุล

ข่าวประชาสัมพันธ์สอท.โตเกียว

งานเทศกาลไทยในชิสึโอกะ 2014

การบรรยายธรรม "สมดุลงาน สมดุลชีวิต" โดยท่าน ว.วชิรเมธี

มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ ป. ตรี สำหรับชาวไทยในต่างประเทศ

การทดสอบสมรรถภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2557

MORE_IN: ข่าวประชาสัมพันธ์ สอท.

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง

rkh150x50  stou150x50  thai_monarchy  weloveking  tfbanner150x50  labour150x50  consulabanner  

mfa osaka
osaka
ttt
thaiair thailandgraninvest boi tsj  thaigov
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

สถานกงสุล 
 กิตติมศักดิ์   นาโงยา
          

สถานกงสุล
ใหญ่โอซากา
การท่องเที่ยว
แห่ง
ประเทศไทย
การบินไทย BOI กรมส่งเสริม
การส่งออก
สมาคมนักเรียน
ไทยในญี่ปุ่น
 รัฐบาลไทย