กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

2015.08.26 ผู้บริหารบริษัท East Japan Railway เข้าพบเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ผู้บริหารบริษัท East Japan Railway นำโดยนาย Yuji Fukasawa, Executive Vice President และนาย Takao Nishiyama, Executive Director ฝ่ายต่างประเทศ เข้าพบเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เพื่อแสดงความขอบคุณ...

2015.08.26 คณะนักวิจัยโครงการร่วมไทย-ญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ดร. นุวงศ์ ชลคุป หัวหน้าห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทนของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะนักวิจัยชาวญี่ปุ่น ...

2015.08.26 นักเรียนและนักเรียนและผู้ปกครองญี่ปุ่น ที่เข้าร่วมโครงการ International Children Festa 2015 เยือนสถานเอกอัคราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้กล่าวต้อนรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมจนถึงมัธยมต้น 20 คน พร้อมกับผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ International Children Festa 2015 ...

2015.08.26 นายกเทศมนตรีเมืองชิโระอิ จ.ชิบะ และนายกสมาคมผู้ผลิตสาลี่เมืองชิโระอิเยี่ยมคารวะ ออท.

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 นายฟุมิโอะ อิสะวะ นายกเทศมนตรีเมืองชิโระอิ จ.ชิบะ และนายมิจิยุคิ อะคิโมะโตะ นายกสมาคมผู้ผลิตสาลี่เมืองชิโระอิ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต เพื่อแนะนำสาลี่ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของเมือง ...

2015.08.25 Evening Cool Party 2015

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 สมาคมญี่ปุ่น-ไทย (Japan Thailand Association) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงาน Evening Cool Party ณ Gofukubashi Club, Sumitomo Mitsui Banking Corporation ซึ่งเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อให้สมาชิกในสมาคมฯ ...

2015.08.23 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 นายสีหศักดิ์พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมมายุครบ 83 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ...

2015.08.23 สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกคูหาใน “เทศกาลแลกเปลี่ยนนานาชาติ” งานเทศกาลฤดูร้อนโออิดงตาคุ ครั้งที่ 61

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 นางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ออกคูหาใน “เทศกาลแลกเปลี่ยนนานาชาติ” ซึ่งเป็นงานเทศกาลฤดูร้อนโออิดงตาคุ ครั้งที่ 61 จัดขึ้นที่ถนนจูโอ หน้าสถานีโออิมาจิ เขตชินากาวะ โดยมีนางจิคาเอะ นาคากาวาระ ...

2015.08.21 กรรมการผู้จัดการ Sumitomo Corporation และคณะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2558 นายมาซาโอะ ทะบุจิ กรรมการผู้จัดการ บ. Sumitomo Corporation พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เพื่อแนะนำตัวและทำความรู้จักในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เข้ารับตำแหน่ง ...

2015.08.20 เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะหัวหน้าพรรค Democratic Party of Japan

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เข้าพบหารือกับนาย Katsuya Okada หัวหน้าพรรค Democratic Party of Japan (DPJ) เพื่อแนะนำตัวและทำความรู้จักในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยในอันดับแรกนาย Okada ...

2015.08.20 เอกอัครราชทูตฯ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนทุนในโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 และ 4 ณ อาคาร Shinagawa Front Building โดยเอกอัครราชทูตฯ ขอให้นักเรียนใช้โอกาสนี้ในการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมต่างๆ ของญี่ปุ่น ...

News Image

2015.08.26 ผู้บริหารบริษัท East Japan Railway เข้าพบเอก

...

News Image

2015.08.26 คณะนักวิจัยโครงการร่วมไทย-ญี่ปุ่น เข้าเยี่ยม

...

News Image

2015.08.26 นักเรียนและนักเรียนและผู้ปกครองญี่ปุ่น ที่เข

...

News Image

2015.08.26 นายกเทศมนตรีเมืองชิโระอิ จ.ชิบะ และนายกสมาคม

...

News Image

2015.08.25 Evening Cool Party 2015

...

News Image

2015.08.23 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดงานวันเฉล

...

News Image

2015.08.23 สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกคูหาใน “เทศกาลแลกเปลี่

...

News Image

2015.08.21 กรรมการผู้จัดการ Sumitomo Corporation และคณะ

...

News Image

2015.08.20 เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะหัวหน้าพรรค De

...

News Image

2015.08.20 เอกอัครราชทูตฯ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักเรี

...

เวลาทำการ [สำหรับคนไทย]

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
หนังสือเดินทาง
และบัตรประชาชน

เช้า  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
(ปิดรับบัตรคิว ๑๑.๓๐ น.)

บ่าย ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
(ปิดรับบัตรคิว ๑๔.๓๐ น.)
-นิติกรณ์ ผู้ที่สถานทูตฯ นัดแล้วเท่านั้น
(อื่นๆ โปรดคลิ๊ก)


ปฏิทินวันหยุดสอท.
รวมวันหยุดประจำปี2015

8-august2015

12 สิงหาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ


ข่าวกงสุลถึงคนไทยในญี่ปุ่น

[บทความ] ความสำคัญของหนังสือเดินทาง

[บทความ] การมาทำงานที่ญี่ปุ่นโดยผ่านนายหน้าจัดหางาน

[ประกาศ] เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

[ประกาศ] คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

ข้อควรรู้สำหรับคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

เที่ยวญี่ปุ่นอย่างปลอดภัย

[ประกาศ] เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ประเภทท่องเที่ยว แก่ผู้ถือหนังสือ

[ประกาศ] แนวทางการป้องกันการติดเชื่ออีโบลา

ข้อตกลงระดับการให้บริการ งานหนังสือเดินทาง

[ประกาศ] ขอเชิญชวนประชาชนไทยลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่น

เอกสารการบรรยายความรู้สู้ภัยพิบัติ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญแผ่นดินไหวและสินามิ

การยกเว้นวีซ่ากับปัญหาการลักลอบทำงานในญี่ปุ่นของคนไทย

ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวนันไกที่อาจจะเกิดขึ้น

แบบสำรวจคนไทยในต่างประเทศที่ประสบปัญหาด้านการทะเบียนราษฎร

การจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนการหย่าตามกฎหมายไทย

แต่งงานในญี่ปุ่น ( คุณทำได้.......ง่ายนิดเดียว )

MORE_IN: ข่าวกงสุล

ambassador

ข่าวประชาสัมพันธ์สอท.โตเกียว

งานเทศกาลไทย ณ เมืองชิสึโอกะ ครั้งที่ 6

ประกาศ รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (1 ตำแหน่ง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2558

ขอเชิญร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

การแข่งขัน YONEX OPEN JAPAN 2015

MORE_IN: ข่าวประชาสัมพันธ์ สอท.

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง

rkh150x50  stou150x50  thai_monarchy  weloveking  tfbanner150x50  labour150x50  consulabanner  

mfa osaka
osaka
ttt
thaiair thailandgraninvest boi tsj  thaigov
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

สถานกงสุล 
 กิตติมศักดิ์   นาโงยา
          

สถานกงสุล
ใหญ่โอซากา
การท่องเที่ยว
แห่ง
ประเทศไทย
การบินไทย BOI กรมส่งเสริม
การส่งออก
สมาคมนักเรียน
ไทยในญี่ปุ่น
 รัฐบาลไทย