• ▼ กิจกรรมสถานทูตฯ

2014.04.04 ปลัดกระทรวงแรงงานเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะจากกระทรวงแรงงาน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ ณ ท...

2014.03.31 เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกเข้าเยี่ยมคำนับเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 คณะโรงเรียนเสนาธิการทหารบก จำนวน 8 นาย นำโดยพลโททลวงรณ วรชาติ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ ...

2014.03.31 เด็กไทยได้รับรางวัลจากการประกวดภาพวาดในนิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 44

เด็กชายเจตน์ วนาสิน (Jate Vanasin) อายุ 6 ปี ได้รับรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น จากการประกวดภาพวาดในนิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ ...

2013.03.28 การจัดสัมมนา Networking Meeting 2014 for Thailand โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ ASEAN-Japan Centre

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ ASEAN-Japan Centre จัดสัมมนา Networking Meeting for Thailand ณ ASEAN-Japan Centre โดยมีผู้แทนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนญี่ปุ่นเข้าร่วมกว่า 120 ...

2014.03.27 สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดการบรรยายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬและคณะ

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2557 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านการค้าไทย - ญี่ปุ่น และการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางพาราและผลิตภัณฑ์พื้นเมืองให้แก่นายชโลธร ผาโคตร ...

2014.03.26 อัครราชทูตร่วมรับประทานอาหารค่ำกับคณะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับคณะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำโดยนางยุพา ศิรประภาพร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร...

2014.03.26 คณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตให้การต้อนรับนายดิสทัต โหตระกิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะ ณ สถานเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24-29 มีนาคม ...

2014.03.25 ชมรมยูเนสโกเยาวชนคาชิวะเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 สมาชิกจากชมรมยูเนสโกเยาวชนคาชิวะ จ. ชิบะ จำนวน 33 คน เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต และรับฟังการบรรยายเรื่องความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและญี่ปุ่น...

2014.03.24 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่ประธานบริษัท Kashima

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่นาย Shigehiro Kashima ประธาน นาย Hiromasa Kashima, Executive Director และเจ้าหน้าที่ของบริษัท Kashima ...

2014.03.19 งานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษาที่เข้าประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ได้เชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา นำโดยอาจารย์เคียวโกะ ฟุนาดะ หัวหน้าภาควิชาภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้...

http://www.thaiembassy.jp/rte3/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/428021image.jpeg
http://www.thaiembassy.jp/rte3/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/637321DSC_0279.JPG
http://www.thaiembassy.jp/rte3/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/753877CIMG2604.JPG
http://www.thaiembassy.jp/rte3/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/6254472014.03.28_asean_japan.JPG
http://www.thaiembassy.jp/rte3/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/68806405.JPG
http://www.thaiembassy.jp/rte3/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/903794___4.JPG
http://www.thaiembassy.jp/rte3/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/465036__.JPG
http://www.thaiembassy.jp/rte3/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/74411107.JPG
http://www.thaiembassy.jp/rte3/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/85734404__Custom_.JPG
http://www.thaiembassy.jp/rte3/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/572594IMG_0017.JPG
News Image

2014.04.04 ปลัดกระทรวงแรงงานเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทู

...

News Image

2014.03.31 เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกเข้าเยี่ยมคำนับเอกอัคร

...

News Image

2014.03.31 เด็กไทยได้รับรางวัลจากการประกวดภาพวาดในนิทรร

...

News Image

2013.03.28 การจัดสัมมนา Networking Meeting 2014 for Tha

...

News Image

2014.03.27 สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดการบรรยายให้แก่ผู้ว่าร

...

News Image

2014.03.26 อัครราชทูตร่วมรับประทานอาหารค่ำกับคณะสำนักงา

...

News Image

2014.03.26 คณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต

...

News Image

2014.03.25 ชมรมยูเนสโกเยาวชนคาชิวะเยี่ยมสถานเอกอัครราชท

...

News Image

2014.03.24 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำให้แ

...

News Image

2014.03.19 งานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณาจารย์และนักศึกษาม

...

ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายกงสุล

News image

บริการปรึกษาสำหรับคนต่างชาติ เสาร์ที่ 24 พ.ค.

อ่านต่อ
News image

การให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1/2557 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดกุมมะ

     

อ่านต่อ
News image

เอกสารการบรรยายความรู้สู้ภัยพิบัติ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญแผ่นดินไหวและสินามิ

 

อ่านต่อ
News image

การยกเว้นวีซ่ากับปัญหาการลักลอบทำงานในญี่ปุ่นของคนไทย

อ่านต่อ
News image

ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวนันไกที่อาจจะเกิดขึ้น

อ่านต่อ
News image

หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

อ่านต่อ
News image

แบบสำรวจคนไทยในต่างประเทศที่ประสบปัญหาด้านการทะเบียนราษฎร

อ่านต่อ
News image

การจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนการหย่าตามกฎหมายไทย

อ่านต่อ
News image

แต่งงานในญี่ปุ่น ( คุณทำได้.......ง่ายนิดเดียว )

อ่านต่อ
News image

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกเขตจังหวัดแล

อ่านต่อ

MORE_IN: ข่าวกงสุล

ข่าวประชาสัมพันธ์สถานเอกอัครราชทูตฯ

News image

รับสมัครสอบความรู้ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 17-30 เม.ย. 2557

อ่านต่อ
News image

งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 15

อ่านต่อ
News image

[ประกาศรับสมัคร] สนง.เศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป

อ่านต่อ
News image

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 16 เรื่อง พระอาการสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

อ่านต่อ

MORE_IN: ข่าวประชาสัมพันธ์ สอท.

ข่าวเกี่ยวกับไทยในสื่อญี่ปุ่น

News image

รายงานข่าวเกี่ยวกับ ปทท. ในสื่อ ญป. เดือน ธ.ค. 2555

อ่านต่อ
News image

รายงานข่าวเกี่ยวกับ ปทท. ในสื่อ ญป. เดือน พ.ย. 2555

อ่านต่อ
News image

สรุปผลการบรรยายเรื่อง “อนาคตของพลังงาน: ทางเลือกของสหรัฐฯ และญี่ปุ่น”

อ่านต่อ
News image

นโยบายด้านพลังงานของญี่ปุ่น

อ่านต่อ
News image

รายงานข่าวเกี่ยวกับ ปทท. ในสื่อ ญป. ระหว่างวันที่16-31 ต.ค. 2555

อ่านต่อ

MORE_IN: ข่าวไทยในสื่อญี่ปุ่น

ข่าวประจำวันจากสื่อญี่ปุ่น

News image

สรุปข่าวน่าสนใจประจำวันพฤหัสที่ 17 เม.ย. 2557

อ่านต่อ
News image

สรุปข่าวน่าสนใจประจำวันพุธที่ 16 เม.ย. 2557

อ่านต่อ
News image

สรุปข่าวน่าสนใจประจำวันอังคารที่ 15 เม.ย. 2557

อ่านต่อ
News image

สรุปข่าวน่าสนใจประจำวันพฤหัสที่ 10 เม.ย. 2557

อ่านต่อ
News image

สรุปข่าวน่าสนใจประจำวันพุธที่ 9 เม.ย. 2557

อ่านต่อ
News image

สรุปข่าวน่าสนใจประจำวันจันทร์ที่ 7 เม.ย. 2557

อ่านต่อ
News image

สรุปข่าวน่าสนใจประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 เม.ย. 2557

อ่านต่อ
News image

สรุปข่าวน่าสนใจประจำวันพุธที่ 2 เม.ย. 2557

 

อ่านต่อ

MORE_IN: ข่าวประจำวันจากสื่อญี่ปุ่น

บทความพิเศษ

News image

ความเห็นนักเรียนญี่ปุ่นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

อ่านต่อ

ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2554

อ่านต่อ
News image

ตอนที่ 1 มะม่วงไทยหลากพันธุ์

 

อ่านต่อ
News image

ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 17 “ฮารุโกะ” ช้างไทยที่สวนสัตว์เทนโนจิ นครโอซากา (2)

อ่านต่อ
News image

ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 16 “ฮารุโกะ” ช้างไทยที่สวนสัตว์เทนโนจิ นครโอซากา (1)

อ่านต่อ
News image

ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 15 “อิซุมิ” ช้างไทยประจำเมืองคิริว ที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะ จังหวัดกุมมะ (3)

   

อ่านต่อ
News image

กล้วยไทย ตอนที่ 4 กล้วยไทยน่ารับประทาน

   

อ่านต่อ

MORE_IN: กล้วยไทย, ช้างไทยในญี่ปุ่น, สูตรอาหารไทย, บทความอื่นๆ, มะม่วงไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เวลาทำการ [สำหรับคนไทย]

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
หนังสือเดินทาง

เช้า  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐
       (ปิดรับบัตรคิว ๑๑.๓๐ น.)

บ่าย ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐
       (ปิดรับบัตรคิว ๑๔.๓๐ น.)

(อื่นๆ โปรดคลิ๊ก)

ปฏิทินวันหยุดสอท.


4-Apr2014
14 เม.ย : วันสงกรานต์
29 เม.ย : Emperor Showa
              Memorial Day

Quick Link

qlink5

qlink1

qlink2

qlink3

qlink3

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง

rkh150x50

stou150x50

thai_monarchy

weloveking

tfbanner150x50

labour150x50

consulabanner

who's online

We have 23 guests online
mfa osaka
osaka
ttt
thaiair thailandgraninvest boi tsj  thaigov
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

สถานกงสุล 
 กิตติมศักดิ์   นาโงยา
          

สถานกงสุล
ใหญ่โอซากา
การท่องเที่ยว
แห่ง
ประเทศไทย
การบินไทย BOI กรมส่งเสริม
การส่งออก
สมาคมนักเรียน
ไทยในญี่ปุ่น
 รัฐบาลไทย