กิจกรรมสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว

2014.10.11 งานไทยแฟร์ในงานสวนดอกไม้เคโอ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557 นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อัครราชทูตที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ได้เข้าร่วมงาน “สยามเมืองยิ้ม ดอกไม้และพฤกษา” ซึ่งเป็นงานไทยแฟร์ที่จัดขึ้นในสวนดอกไม้เคโอ เมืองโจฟุ กรุงโตเกียว ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2557 ...

2014.10.15 อัครราชทูตที่ปรึกษาต้อนรับคณะสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้ต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมการทำงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้แก่คณะของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งเดินทางเยือนกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ...

2014.10.09 นักศึกษาไทยที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยเมจิเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ศาสตราจารย์เคนอิจิ เอโต จากมหาวิทยาลัยเมจิ กรุงโตเกียว นำคณะนักศึกษาไทย จำนวน 9 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1 คน และนักศึกษาปริญญาตรีโครงการแลกเปลี่ยน 1 ปีจำนวน 8 คนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ...

2014.10.04 GLOBAL FESTA JAPAN 2014

เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมงานเทศกาลประจำปี Global Festa ...

2014.09.30 เปิดทำบัตรประจำตัวประชาชน ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ได้เปิดการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2557 ...

2014.09.24 พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทยจำนวน 90 ชั่วโมง รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปี 2557 หลักสูตรช่างฝืมืออาหารไทย จำนวน 90 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 จำนวน 20 ค...

2014.09.22 เอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ Brunch Reporter จากรายการโทรทัศน์ King’s Brunch

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อแสดงความยินดีและมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ Ms. Akie Suzukio, Ms. Yuki Tannowa และ Ms. Kanako Takeuchi ...

2014.09.17 ภริยานายกรัฐมนตรีอาเบะเรียนรู้วัฒนธรรมการปรุงอาหารไทยที่ทำเนียบสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 นางมนต์ทิพย์ อุปัติศฤงศ์ ภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารไทย ให้กับนางอาคิเอะ อาเบะ ...

2014.08.26 จัดการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายไทยใกล้ตัวและความรู้สู้ภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในญี่ปุ่น (TNJ) และสำนักงานอัยการสูงสุด จัดการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายไทยใกล้ตัวและความรู้สู้ภัยพิบัติ เพื่อให้ความรู้แก่คนไทยเกี่ยวกับงานด้านสัญชาติ...

2014.09.09 งาน ส้มโอ ไนท์ (Som-O Night)

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดงาน "Som-O Night" ณ ห้องประชุมใหญ่ สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ส้มโอไทยพันธุ์ทองดีให้เป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวญี่ปุ่นแพร่หลายมากขึ้น และเพื่อส่งเสริมการทำการตลาดในญี่ปุ่นอีกทางหนึ่ง หลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุญาตให้สามารถนำเข้าส้มโอไทยพันธุ์ดังกล่าวจากไทยไปยังญี่ปุ่นได้ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2555 โดยมีผู้เข้ารวมงานเลี้ยงดังกล่าวกว่า 100 คน เช่น ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าผลไม้ ตัวแทนจำหน่าย และสื่อมวลชนญี่ปุ่น  ในงานดังกล่าว นอกจากจะมีการกล่าวเปิดงานและแนะนำส้มโอโดยเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ยังมีการฉายวีดิทัศน์เกี่ยวกับส้มโอ การสาธิตการปอกเปลือกส้มโอโดยพ่อครัวของเอกอัครราชทูตฯ และการสาธิตการทำอาหารที่ใช้ส้มโอเป็นวัตถุดิบหลักโดยนางสาว Megumi Nagasawa นักสอนทำอาหารไทยชื่อดัง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าส้มโอสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทำอาหารได้หลายอย่าง เช่น ยำส้มโอ สลัดส้มโอ ซูชิส้มโอ และเยลลี่ส้มโอ ...

News Image

2014.10.11 งานไทยแฟร์ในงานสวนดอกไม้เคโอ

...

News Image

2014.10.15 อัครราชทูตที่ปรึกษาต้อนรับคณะสำนักงานรัฐบาลอ

...

News Image

2014.10.09 นักศึกษาไทยที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยเมจิเยี่ยม

...

News Image

2014.10.04 GLOBAL FESTA JAPAN 2014

...

News Image

2014.09.30 เปิดทำบัตรประจำตัวประชาชน ที่ สถานเอกอัครราช

...

News Image

2014.09.24 พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการอบรมอาชี

...

News Image

2014.09.22 เอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ Br

...

News Image

2014.09.17 ภริยานายกรัฐมนตรีอาเบะเรียนรู้วัฒนธรรมการปรุ

...

News Image

2014.08.26 จัดการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายไทยใกล้ตัวและความ

...

News Image

2014.09.09 งาน ส้มโอ ไนท์ (Som-O Night)

...

เวลาทำการ [สำหรับคนไทย]

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์และหนังสือเดินทาง

เช้า  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
(ปิดรับบัตรคิว ๑๑.๓๐ น.)

บ่าย ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
(ปิดรับบัตรคิว ๑๔.๓๐ น.)
(อื่นๆ โปรดคลิ๊ก)

qlink5
qlink1
qlink2
qlink3


ปฏิทินวันหยุดสอท. 
รวมวันหยุดประจำปี2014
10-Oct2014 
13 ต.ค. วันกีฬาแห่งชาติ


ข่าวกงสุลถึงคนไทยในญี่ปุ่น

[บทความ] ความสำคัญของหนังสือเดินทาง

[ประกาศเตือนภัย] พายุไต้ฝุ่น Vongfong

[ประกาศ] งานทำบุญทอดกฐิน สำนักสงฆ์โอเมะ ประเทศญี่ปุ่น

[ประกาศ] งานทำบุญทอดกฐิน วัดป่าพุทธรังษี โตเกียว

[บทความ] การมาทำงานที่ญี่ปุ่นโดยผ่านนายหน้าจัดหางาน

[ประกาศ] เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

[ประกาศ] การให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 8/2557 ณ วัดปากน้ำ จ.ชิบะ

[ประกาศ] คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

ข้อควรรู้สำหรับคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

เที่ยวญี่ปุ่นอย่างปลอดภัย

[ประกาศ] เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ประเภทท่องเที่ยว แก่ผู้ถือหนังสือ

[ประกาศ] แนวทางการป้องกันการติดเชื่ออีโบลา

ข้อตกลงระดับการให้บริการ งานหนังสือเดินทาง

MORE_IN: ข่าวกงสุล

ข่าวประชาสัมพันธ์สอท.โตเกียว

[ ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมืองฟูกูโอกะ ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ขอเชิญเที่ยวชมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 27

มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติ จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 9

[ สนง.ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ขอเชิญชาวไทยในญี่ปุ่นเที่ยวชม"Keio Floral Garden Thailand Fair" ระหว่างวันที่ 11-12 ต.ค. 57

MORE_IN: ข่าวประชาสัมพันธ์ สอท.

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง

rkh150x50  stou150x50  thai_monarchy  weloveking  tfbanner150x50  labour150x50  consulabanner  

mfa osaka
osaka
ttt
thaiair thailandgraninvest boi tsj  thaigov
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

สถานกงสุล 
 กิตติมศักดิ์   นาโงยา
          

สถานกงสุล
ใหญ่โอซากา
การท่องเที่ยว
แห่ง
ประเทศไทย
การบินไทย BOI กรมส่งเสริม
การส่งออก
สมาคมนักเรียน
ไทยในญี่ปุ่น
 รัฐบาลไทย