กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

2015.10.01 คณะสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ ในโอกาสที่เดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมด้านกฎหมายและวิชาการกับหน่วยงานของประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 28 ก.ย. – 1 ...

2015.10.01 กลุ่มสมาคม Tokorozawa International Family เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 กลุ่มสมาคม Tokorozawa International Family จากจังหวัดไซตามะ ได้เข้าเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตฯ และได้รับชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับประเทศไทย รวมทั้งภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยมีนางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา ...

2015.09.30 สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดสัมมนาระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับหน่วยงานท้องถิ่นของญี่ปุ่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทย

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดสัมมนาระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยในญี่ปุ่น สมาคมมิตรภาพเกี่ยวกับไทยในจังหวัดต่างๆ ในญี่ปุ่น และจังหวัดต่างๆ ของญี่ปุ่นที่มีสำนักงานในประเทศไทย...

2015.09.30 เอกอัครราชทูตฯ แถลงข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมประเด็นความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยเฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ซึ่งญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่ร่วมมือที่สำคัญของไทย ...

2015.09.29 เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะประธานวุฒิสภาญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เข้าเยี่ยมคาวะนายมาซาอากิ ยามาซากิ ประธานวุฒิสภา เพื่อแนะนำตัวและพูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นและความร่วมมือต่อกันในด้านต่างๆ ...

2015.09.28 เอกอัครราชทูตฯ ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับรองประธานบริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เข้าร่วมรับประทานอาหารค่ำกับนายมิจิฮิโกะ โอตะ รองประธานบริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น และได้หารือเกี่ยวกับการขยายโอกาสของสินค้าไทยในญี่ปุ่น และกิจการของบริษัท มารูเบนิ ...

2015.09.28 เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านการฟื้นฟูของญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้วได้เข้าพบปะกับนายชินจิโร โคอิซูมิ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านการฟื้นฟู และได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในหลายประเด็น อาทิ ...

2015.09.27 เอกอัครราชทูตฯ พบปะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้พบปะหารือกับนายยาสุฮิสะ ชิโอซากิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น และประธานสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น - ไทย โดยได้หารือเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ทางการเมือง ...

2015.09.26 เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองสำหรับนักวิจัยโครงการวิจัยพหุสัมพันธ์คนและไก่

เมื่อเย็นวันที่ 26 กันยายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองสำหรับนักวิจัยไทยและญี่ปุ่นที่มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยพหุสัมพันธ์คนและไก่ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม Toshi Centre Hotel กรุงโตเกียว ...

2015.09.26 สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน ACT Family Day 2015

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2015 สถานเอกอัครราชทูตลาว ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพจัดงาน ACT Family Day 2015 โดยสถานเอกอัครราชทูตไทยได้มี นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต และเจ้าหน้าที่จากสถานทูต เข้าร่วมงาน ภายในงานมีกิจกรรมการเล่นเกมต่างๆ ...

News Image

2015.10.01 คณะสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าเยี่ยมคารวะเ

...

News Image

2015.10.01 กลุ่มสมาคม Tokorozawa International Family เ

...

News Image

2015.09.30 สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดสัมมนาระหว่างสถานเอกอั

...

News Image

2015.09.30 เอกอัครราชทูตฯ แถลงข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย

...

News Image

2015.09.29 เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะประธานวุฒิสภาญ

...

News Image

2015.09.28 เอกอัครราชทูตฯ ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับรองปร

...

News Image

2015.09.28 เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำน

...

News Image

2015.09.27 เอกอัครราชทูตฯ พบปะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระ

...

News Image

2015.09.26 เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองสำหรับนั

...

News Image

2015.09.26 สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน ACT Family Da

...

เวลาทำการ [สำหรับคนไทย]

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
หนังสือเดินทาง
และบัตรประชาชน

เช้า  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
(ปิดรับบัตรคิว ๑๑.๓๐ น.)

บ่าย ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
(ปิดรับบัตรคิว ๑๔.๓๐ น.)
-นิติกรณ์ ผู้ที่สถานทูตฯ นัดแล้วเท่านั้น
(อื่นๆ โปรดคลิ๊ก)


ปฏิทินวันหยุดสอท.
รวมวันหยุดประจำปี2015

10-october2015

12 ตุลาคม
วันกีฬาแห่งชาติ


ข่าวกงสุลถึงคนไทยในญี่ปุ่น

เอกสารการบรรยายเรื่องกฏหมายมรดก และ ความรู้เพื่อการเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติในญี่ป

[บทความ] ความสำคัญของหนังสือเดินทาง

[บทความ] การมาทำงานที่ญี่ปุ่นโดยผ่านนายหน้าจัดหางาน

[ประกาศ] เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

[ประกาศ] คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

ข้อควรรู้สำหรับคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

เที่ยวญี่ปุ่นอย่างปลอดภัย

[ประกาศ] เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ประเภทท่องเที่ยว แก่ผู้ถือหนังสือ

[ประกาศ] แนวทางการป้องกันการติดเชื่ออีโบลา

ข้อตกลงระดับการให้บริการ งานหนังสือเดินทาง

[ประกาศ] ขอเชิญชวนประชาชนไทยลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่น

เอกสารการบรรยายความรู้สู้ภัยพิบัติ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญแผ่นดินไหวและสินามิ

การยกเว้นวีซ่ากับปัญหาการลักลอบทำงานในญี่ปุ่นของคนไทย

ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวนันไกที่อาจจะเกิดขึ้น

แบบสำรวจคนไทยในต่างประเทศที่ประสบปัญหาด้านการทะเบียนราษฎร

การจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนการหย่าตามกฎหมายไทย

MORE_IN: ข่าวกงสุล

ambassador

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

letter-gov

ข่าวประชาสัมพันธ์สอท.โตเกียว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลที่จัดสรรกระทรวงฯ (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ หรือบุคคลที่มีสถาบันการศึกษาในต่างประเทศตอบรับ) ประจำปี 2558

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน มีกำหนดเผยแพร่เดือนละ 2 ฉบับ ทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน

การแข่งขันฟุตบอล Shizuoka Golden Soccer Academy (GSA) 2015

ภาพยนตร์ไทย “คิดถึงวิทยา” จัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2558

MORE_IN: ข่าวประชาสัมพันธ์ สอท.

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง

rkh150x50  stou150x50  thai_monarchy  weloveking  tfbanner150x50  labour150x50  consulabanner    prd.go.th

mfa osaka
osaka
ttt
thaiair thailandgraninvest boi tsj  thaigov
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

สถานกงสุล 
 กิตติมศักดิ์   นาโงยา
          

สถานกงสุล
ใหญ่โอซากา
การท่องเที่ยว
แห่ง
ประเทศไทย
การบินไทย BOI กรมส่งเสริม
การส่งออก
สมาคมนักเรียน
ไทยในญี่ปุ่น
 รัฐบาลไทย