กิจกรรมสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว

2014.11.21 นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้น Ushigome Daisan เยือนสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้น Ushigome Daisan เขต Shinjuku กรุงโตเกียว จำนวน 6 คน เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับต่างชาติ โดยนักเรียนได้รับชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ...

20141120 ออท. เยือน จ. คาโกชิมะ

เมื่อวันที่ 1 - 3 กันยายน 2557 เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเยือน จ.คาโกะชิมะ ตามคำเชิญของจังหวัดคาโกะชิมะ ...

2014.11.17 อท. สิงห์ทองฯ ให้การต้อนรับคณะ สนง. ก.พ.ร.

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 อัครราชทูต สิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ และบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง ความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ...

2014.11.05 นักเรียนโรงเรียนมัธยมปลาย Sapporo-Eiai เยือนสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 นักเรียนโรงเรียนมัธยมปลาย Sapporo-Eiai จ.ฮอกไกโด จำนวน 7 คน เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ในฐานะส่วนหนึ่งของกิจกรรมทัศนศึกษา โดยนักเรียนได้รับชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ...

2014.11.04 เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมพิธีฉลองการจัดตั้งสมาคมมิตรภาพจังหวัดอาคิตะ-ไทย

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเยือน จ. อาคิตะ เพื่อเข้าร่วมการประชุมจัดตั้งสมาคมมิตรภาพจัดหวัดอาคิตะ-ไทยและกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีฉลองการจัดตั้งสมาคมมิตรภาพจังหวัดอาคิตะ-ไทย ณ โรงแรมCastle Hotel Akita จังหวัดอาคิตะ ...

2014.11.02 งานถวายกฐินวัดป่าพุทธรังสี เมืองฮัจจิโอจิ กรุงโตเกียว

มื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีกฐินวัดป่าพุทธรังสี เมืองฮัจจิโอจิ กรุงโตเกียว ในโอกาสนี้ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ...

2014.10.31 นักเรียนโรงเรียนมัธยม Wakayama มหาวิทยาลัย Kinki เยือนสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 นักเรียนโรงเรียนมัธยม Wakayama มหาวิทยาลัย Kinki จำนวน 10 คน เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับต่างชาติ โดยนักเรียนได้รับชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และนางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธุ์ ...

2014.10.24 Tokyo International Film Festival 2014 “CROSSCUT ASIA #1 Thai Fascination”

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ได้ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงรับรองเปิดตัวโครงการ “CROSSCUT ASIA #1 Thai Fascination” ซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิญี่ปุ่น(The Japan Foundation) ได้ริเริ่มขึ้นเป็นปีแรกและสถานเอกอัครราชทูตฯ ...

2014.10.23 พิธีสักการะและถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต นำคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานไทยในญี่ปุ่น และผู้แทนกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองนาโงยะ ...

2014.10.11 งานไทยแฟร์ในงานสวนดอกไม้เคโอ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557 นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อัครราชทูตที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ได้เข้าร่วมงาน “สยามเมืองยิ้ม ดอกไม้และพฤกษา” ซึ่งเป็นงานไทยแฟร์ที่จัดขึ้นในสวนดอกไม้เคโอ เมืองโจฟุ กรุงโตเกียว ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2557 ...

News Image

2014.11.21 นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้น Ushigome Daisan เยื

...

News Image

20141120 ออท. เยือน จ. คาโกชิมะ

...

News Image

2014.11.17 อท. สิงห์ทองฯ ให้การต้อนรับคณะ สนง. ก.พ.ร.

...

News Image

2014.11.05 นักเรียนโรงเรียนมัธยมปลาย Sapporo-Eiai เยือน

...

News Image

2014.11.04 เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมพิธีฉลองการจัดตั้งสมาค

...

News Image

2014.11.02 งานถวายกฐินวัดป่าพุทธรังสี เมืองฮัจจิโอจิ กร

...

News Image

2014.10.31 นักเรียนโรงเรียนมัธยม Wakayama มหาวิทยาลัย K

...

News Image

2014.10.24 Tokyo International Film Festival 2014 “CROS

...

News Image

2014.10.23 พิธีสักการะและถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหารา

...

News Image

2014.10.11 งานไทยแฟร์ในงานสวนดอกไม้เคโอ

...

เวลาทำการ [สำหรับคนไทย]

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์และหนังสือเดินทาง

เช้า  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
(ปิดรับบัตรคิว ๑๑.๓๐ น.)

บ่าย ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
(ปิดรับบัตรคิว ๑๔.๓๐ น.)
(อื่นๆ โปรดคลิ๊ก)

qlink5
qlink1
qlink2
qlink3


ปฏิทินวันหยุดสอท. 
รวมวันหยุดประจำปี2014
11-Nov2014 
3 พ.ย. วันวัฒนธรรม
24 พ.ย. วันชดเชยวันแรงงาน 


ข่าวกงสุลถึงคนไทยในญี่ปุ่น

[บทความ] ความสำคัญของหนังสือเดินทาง

[บทความ] การมาทำงานที่ญี่ปุ่นโดยผ่านนายหน้าจัดหางาน

[ประกาศ] เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

[ประกาศ] คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

ข้อควรรู้สำหรับคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

เที่ยวญี่ปุ่นอย่างปลอดภัย

[ประกาศ] เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ประเภทท่องเที่ยว แก่ผู้ถือหนังสือ

[ประกาศ] แนวทางการป้องกันการติดเชื่ออีโบลา

ข้อตกลงระดับการให้บริการ งานหนังสือเดินทาง

[ประกาศ] ขอเชิญชวนประชาชนไทยลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น (หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย)

คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่น

เอกสารการบรรยายความรู้สู้ภัยพิบัติ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญแผ่นดินไหวและสินามิ

MORE_IN: ข่าวกงสุล

ข่าวประชาสัมพันธ์สอท.โตเกียว

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารนิเทศ

[TJIA2014] 7th THAILAND-JAPAN International Academic Conference 2014

ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งพนักงานขับ สกญ. โอซากา

ขอเชิญเที่ยวชมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 27

มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติ จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 9

MORE_IN: ข่าวประชาสัมพันธ์ สอท.

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง

rkh150x50  stou150x50  thai_monarchy  weloveking  tfbanner150x50  labour150x50  consulabanner  

mfa osaka
osaka
ttt
thaiair thailandgraninvest boi tsj  thaigov
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

สถานกงสุล 
 กิตติมศักดิ์   นาโงยา
          

สถานกงสุล
ใหญ่โอซากา
การท่องเที่ยว
แห่ง
ประเทศไทย
การบินไทย BOI กรมส่งเสริม
การส่งออก
สมาคมนักเรียน
ไทยในญี่ปุ่น
 รัฐบาลไทย