กิจกรรมสถานทูตฯ

2014.04.21 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายกเทศมนตรีเขตชิบุยะและหัวหน้าฝ่ายพิธีกรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นาย Toshitake Kuwahara นายกเทศมนตรีเขตชิบุยะ และนาย Hideki Ito หัวหน้าฝ่ายพิธีกรุงโตเกียว ...

2014.04.21 อัครราชทูตและอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอุตสาหกรรมบรรยายให้แก่คณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้เป็นผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ...

2014.04.16 นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้นชิตะโคจิเยือนสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2557 นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 จากโรงเรียนมัธยมต้นชิตะโคจิ เมืองโมริโอกะ จังหวัดอิวาเทะ จำนวน 6 คน เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ...

2014.04.08 สถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานบาร์ซาร์การกุศล ALFS

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 นางมนต์ทิพย์ อุปัติศฤงค์ ภริยาเอกอัครราชทูต พร้อมด้วยภริยานักการทูต และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน “Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2014”...

2014.04.04 ปลัดกระทรวงแรงงานเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะจากกระทรวงแรงงาน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ ณ ท...

2014.03.31 เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกเข้าเยี่ยมคำนับเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 คณะโรงเรียนเสนาธิการทหารบก จำนวน 8 นาย นำโดยพลโททลวงรณ วรชาติ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ ...

2014.03.31 เด็กไทยได้รับรางวัลจากการประกวดภาพวาดในนิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 44

เด็กชายเจตน์ วนาสิน (Jate Vanasin) อายุ 6 ปี ได้รับรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น จากการประกวดภาพวาดในนิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ ...

2013.03.28 การจัดสัมมนา Networking Meeting 2014 for Thailand โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ ASEAN-Japan Centre

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ ASEAN-Japan Centre จัดสัมมนา Networking Meeting for Thailand ณ ASEAN-Japan Centre โดยมีผู้แทนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนญี่ปุ่นเข้าร่วมกว่า 120 ...

2014.03.27 สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดการบรรยายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬและคณะ

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2557 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านการค้าไทย - ญี่ปุ่น และการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางพาราและผลิตภัณฑ์พื้นเมืองให้แก่นายชโลธร ผาโคตร ...

2014.03.26 อัครราชทูตร่วมรับประทานอาหารค่ำกับคณะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับคณะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำโดยนางยุพา ศิรประภาพร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร...

News Image

2014.04.21 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่

...

News Image

2014.04.21 อัครราชทูตและอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอุตสาหกร

...

News Image

2014.04.16 นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้นชิตะโคจิเยือนสถานเอก

...

News Image

2014.04.08 สถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานบาร์ซาร์การกุศล

...

News Image

2014.04.04 ปลัดกระทรวงแรงงานเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทู

...

News Image

2014.03.31 เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกเข้าเยี่ยมคำนับเอกอัคร

...

News Image

2014.03.31 เด็กไทยได้รับรางวัลจากการประกวดภาพวาดในนิทรร

...

News Image

2013.03.28 การจัดสัมมนา Networking Meeting 2014 for Tha

...

News Image

2014.03.27 สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดการบรรยายให้แก่ผู้ว่าร

...

News Image

2014.03.26 อัครราชทูตร่วมรับประทานอาหารค่ำกับคณะสำนักงา

...

อาหารไทยสูตรพิเศษ

อาหารไทยสูตรพิเศษโดยแม่ครัวทำเนียบ ตอนที่ 11 (พระรามลงสรง)

อ่านต่อ

อาหารไทยสูตรพิเศษโดยแม่ครัวทำเนียบ ตอนที่ 10 (บัวลอย)

อ่านต่อ

อาหารไทยสูตรพิเศษโดยแม่ครัวทำเนียบ ตอนที่ 9 (น้ำพริกอ่อง)

อ่านต่อ

อาหารไทยสูตรพิเศษโดยแม่ครัวทำเนียบ ตอนที่ 8 (ทับทิมกรอบ)

อ่านต่อ

อาหารไทยสูตรพิเศษโดยแม่ครัวทำเนียบ ตอนที่ 7 (หมูย่างน้ำตก)

อ่านต่อ

MORE_IN: สูตรอาหารไทย

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง

rkh150x50  stou150x50  thai_monarchy  weloveking  tfbanner150x50  labour150x50  consulabanner

เวลาทำการ [สำหรับคนไทย]

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
หนังสือเดินทาง

เช้า  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐
       (ปิดรับบัตรคิว ๑๑.๓๐ น.)

บ่าย ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐
       (ปิดรับบัตรคิว ๑๔.๓๐ น.)

(อื่นๆ โปรดคลิ๊ก)

ปฏิทินวันหยุดสอท.


4-Apr2014
14 เม.ย : วันสงกรานต์
29 เม.ย : Emperor Showa
              Memorial Day

Quick Link

qlink5

qlink1

qlink2

qlink3

qlink3

who's online

We have 8 guests online
mfa osaka
osaka
ttt
thaiair thailandgraninvest boi tsj  thaigov
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

สถานกงสุล 
 กิตติมศักดิ์   นาโงยา
          

สถานกงสุล
ใหญ่โอซากา
การท่องเที่ยว
แห่ง
ประเทศไทย
การบินไทย BOI กรมส่งเสริม
การส่งออก
สมาคมนักเรียน
ไทยในญี่ปุ่น
 รัฐบาลไทย