กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

2015.07.31 งานส้มโอไนท์

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว ได้จัดงาน Som-O Night ณ ห้องประชุมใหญ่ สถานเอกอัครราชทูตฯ ...

2015.07.31 คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว กล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 33 คน และ น.ส. ชนัญญา กมลยะบุตร อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ และ นาย ยอดยิ่ง ศุภศรี เลขานุการเอก...

2015.07.30 เยาวชนจากโครงการ Little Ambassador เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 เยาวชนจากโครงการ Little Ambassador จำนวน 29 คน เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา ให้การต้อนรับและตอบคำถามเยาวชนในหลายประเด็น อาทิ อาหารไทย ภูมิอากาศไทย บ้านเรือนไทย เป็นต้น นอกจากนี้ เยาวชน 6 ...

2015.07.29 ประธาน JTA และ JTBF จุัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งในญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำโดยมีนาย Teisuke Kitayama ประธาน Japan-Thailand Business Forum และ Japan-Thailand Association เป็นเจ้าภาพ เพื่อต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ ...

2015.07.28 เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมงานโครงการYazaki Summer Camp 2015

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เจ้าหน้าที่ด้านวัฒนธรรมจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานโครงการ Yazaki Summer Camp 2015 ครั้งที่ 26 ณ จังหวัดชิสึโอกะ โดยบริษัท Yazaki Cooperation เป็นผู้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น และเชิญเยาวชนจากประเทศต่างๆรวม 369 คนจาก 35 ...

2015.07.28 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และประชาชนชาวไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ ...

2015.07.23 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตกัมพูชาและภริยา

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่นายฮอร์ โมนิรัฐ เอกอัครราชทูตกัมพูชา และภริยา เนื่องในโอกาสครบวาระประจำการ โดยภายในงานมีเอกอัครราชทูตต่างประเทศหลายประเทศ ...

2015.07.23 อัครราชทูตเข้าร่วมพิธีส่งมอบบานไม้ประดับมุกญี่ปุ่น ระหว่างวัดราชประดิษฐ สถิตมหาสีมาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ Tokyo National Research Institute for Cultural Properties (TNRICP)

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบบานไม้ประดับมุกญี่ปุ่น 2 ชิ้น ระหว่าง วิหารหลวง วัดราชประดิษฐฯ และสถาบันวิจัยทรัพย์สินทางวัฒนธรรมแห่งชาติ กรุงโตเกียว (Tokyo National Research Institute...

2015.07.23 บริษัท J-POWER เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นาย Yoshiki ONOI ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Electric Power Development Co., Ltd. (J-POWER) พร้อมด้วยคณะฯ เข้าเยี่ยมคาราวะเอกอัครราชทูต ...

2015.07.22 เอกอัครราชทูตฯ กล่าวเปิดงานสัมมนา Thailand: A Regional Headquarters and Trading Hub

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้กล่าวเปิดสัมมนา Thailand: A Regional Headquarters and Trading Hub ซึ่งจัดโดย Thailand Board of Investment (BOI) ที่โรงแรมอิมพีเรียล โตเกียว โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 430 ...

News Image

2015.07.31 งานส้มโอไนท์

...

News Image

2015.07.31 คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพเยือ

...

News Image

2015.07.30 เยาวชนจากโครงการ Little Ambassador เยือนสถาน

...

News Image

2015.07.29 ประธาน JTA และ JTBF จุัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื

...

News Image

2015.07.28 เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมงานโครง

...

News Image

2015.07.28 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดพิธีลงนาม

...

News Image

2015.07.23 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค

...

News Image

2015.07.23 อัครราชทูตเข้าร่วมพิธีส่งมอบบานไม้ประดับมุกญ

...

News Image

2015.07.23 บริษัท J-POWER เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

...

News Image

2015.07.22 เอกอัครราชทูตฯ กล่าวเปิดงานสัมมนา Thailand:

...

เวลาทำการ [สำหรับคนไทย]

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
หนังสือเดินทาง
และบัตรประชาชน

เช้า  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
(ปิดรับบัตรคิว ๑๑.๓๐ น.)

บ่าย ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
(ปิดรับบัตรคิว ๑๔.๓๐ น.)
-นิติกรณ์ ผู้ที่สถานทูตฯ นัดแล้วเท่านั้น
(อื่นๆ โปรดคลิ๊ก)


ปฏิทินวันหยุดสอท.
รวมวันหยุดประจำปี2015

8-august2015

12 สิงหาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ


ข่าวกงสุลถึงคนไทยในญี่ปุ่น

[ประกาศ] การให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 6/2558 ณ จังหวัดอิบารากิ

[บทความ] ความสำคัญของหนังสือเดินทาง

[บทความ] การมาทำงานที่ญี่ปุ่นโดยผ่านนายหน้าจัดหางาน

[ประกาศ] เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

[ประกาศ] คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

ข้อควรรู้สำหรับคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

เที่ยวญี่ปุ่นอย่างปลอดภัย

[ประกาศ] เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ประเภทท่องเที่ยว แก่ผู้ถือหนังสือ

[ประกาศ] แนวทางการป้องกันการติดเชื่ออีโบลา

ข้อตกลงระดับการให้บริการ งานหนังสือเดินทาง

[ประกาศ] ขอเชิญชวนประชาชนไทยลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่น

เอกสารการบรรยายความรู้สู้ภัยพิบัติ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญแผ่นดินไหวและสินามิ

MORE_IN: ข่าวกงสุล

ambassador

ข่าวประชาสัมพันธ์สอท.โตเกียว

ขอเชิญร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

การแข่งขัน YONEX OPEN JAPAN 2015

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สำหรับชาวไทยในต่างประเทศ

งานเทศกาล Thai & Beer Festival at Twinkle Beach 2015

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงต่างประเทศ ประจำปี 2558

MORE_IN: ข่าวประชาสัมพันธ์ สอท.

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง

rkh150x50  stou150x50  thai_monarchy  weloveking  tfbanner150x50  labour150x50  consulabanner  

mfa osaka
osaka
ttt
thaiair thailandgraninvest boi tsj  thaigov
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

สถานกงสุล 
 กิตติมศักดิ์   นาโงยา
          

สถานกงสุล
ใหญ่โอซากา
การท่องเที่ยว
แห่ง
ประเทศไทย
การบินไทย BOI กรมส่งเสริม
การส่งออก
สมาคมนักเรียน
ไทยในญี่ปุ่น
 รัฐบาลไทย