กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

2016.07.25 โครงการความร่วมมือเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 59 นาย Tetsuro Usui ผู้ประสานงานองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ภายใต้โครงการ Advancing Co-Design of Integrated Strategies with Adaptation to Climate Change in Thailand (ADAP-T) ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค ...

2016.07.23 เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกและคณะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2559 พล.ท. ถกลเกียรติ นวลยง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกและคณะรวม 7 คน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ทั้งนี้ คณะได้เดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 20-23 ก.ค. 2559 ...

2016.07.21 เอกอัครราชทูตฯ พบหารือรองประธานบริษัท Marubeni

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้พบหารือกับนาย Michihiko Ota รองประธานบริษัท Marubeni Corporation เพื่อประชาสัมพันธ์การลงทุนเพิ่มเติม ...

2016.07.21 รองประธานองค์กร Soka Gakkai เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นาย Kenji Yoshigo รองประธานองค์กร Soka Gakkai ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยนาย Kenji Yoshigo ได้แจ้งให้ทราบถึงภูมิหลังความร่วมมือระหว่างองค์กร Soka Gakkai และประเทศไทยที่มีมายาวนาน ซึ่งองค์กร ...

2016.07.21 การบรรยายพิเศษเรื่องอนุสัญญากฏหมายทะเล 1982 กับกรณีพิพาททะเลจีนใต้

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้รับเกียรติจากน.อ. สาธิต นาคสังข์ ร.น.เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องอนุสัญญากฏหมายทะเล 1982 กับกรณีพิพาททะเลจีนใต้ ณ ห้องประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ ชั้น ...

2016.07.20 การบรรยายสรุปภารกิจสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว แก่นักศึกษาฝึกงาน

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว กล่าวเปิดการบรรยายสรุปภารกิจสถานเอกอัครราชทูตฯ และให้โอวาทแก่นักศึกษาฝึกงานที่มาฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ...

2016.17.19 รมว.กระทรวงศึกษาธิการเข้าพบ รมว.กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 59 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะจากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าพบหารือกับนายฮิโระชิ ฮะเสะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กีฬา และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ...

2016.07.18 งานแสดงศิลปะ Setouchi Triennale 2016

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 59 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Setouchi Triennale Summer Session 2016 Setouchi Asian Village ณ บริเวณ Sun Port Takamatsu เมืองทาคามัตสึ จ. คากาวะ...

2016.07.15 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ยาวะประภาษ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ ...

2016.07.15 สมาชิกสมาคม Public Relations Society of Japan (PRSJ) เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 สมาชิกสมาคม Public Relations Society of Japan (PRSJ) จำนวน 41 คน ได้เดินทางเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และประวัติของทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ ...

News Image

2016.07.25 โครงการความร่วมมือเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงส

...

News Image

2016.07.23 เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกและคณะเข้าเยี่ยมคารวะเ

...

News Image

2016.07.21 เอกอัครราชทูตฯ พบหารือรองประธานบริษัท Marube

...

News Image

2016.07.21 รองประธานองค์กร Soka Gakkai เยี่ยมคารวะเอกอั

...

News Image

2016.07.21 การบรรยายพิเศษเรื่องอนุสัญญากฏหมายทะเล 1982

...

News Image

2016.07.20 การบรรยายสรุปภารกิจสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโ

...

News Image

2016.17.19 รมว.กระทรวงศึกษาธิการเข้าพบ รมว.กระทรวงศึกษา

...

News Image

2016.07.18 งานแสดงศิลปะ Setouchi Triennale 2016

...

News Image

2016.07.15 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมคาร

...

News Image

2016.07.15 สมาชิกสมาคม Public Relations Society of Japa

...

เวลาทำการ [สำหรับคนไทย]

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
หนังสือเดินทาง
และบัตรประชาชน

เช้า  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
(ปิดรับบัตรคิว ๑๑.๓๐ น.)

บ่าย ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
(ปิดรับบัตรคิว ๑๔.๓๐ น.)
-นิติกรณ์ ผู้ที่สถานทูตฯ นัดแล้วเท่านั้น
(อื่นๆ โปรดคลิ๊ก)

hotline


ปฏิทินวันหยุดสอท.
รวมวันหยุดประจำปี2016

07july2016

 


ข่าวกงสุลถึงคนไทยในญี่ปุ่น

คู่มือคนไทยในญี่ปุ่น ปี 2559 ฉบับออนไลน์

การทำบัตรประชาชนไทย

เอกสารการบรรยายเรื่องกฏหมายมรดกไทย ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เอกสารการบรรยายเรื่องกฏหมายมรดก และ ความรู้เพื่อการเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติในญี่ป

[บทความ] ความสำคัญของหนังสือเดินทาง

[บทความ] การมาทำงานที่ญี่ปุ่นโดยผ่านนายหน้าจัดหางาน

[ประกาศ] เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

[ประกาศ] คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

ข้อควรรู้สำหรับคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

เที่ยวญี่ปุ่นอย่างปลอดภัย

[ประกาศ] เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ประเภทท่องเที่ยว แก่ผู้ถือหนังสือ

[ประกาศ] แนวทางการป้องกันการติดเชื่ออีโบลา

ข้อตกลงระดับการให้บริการ งานหนังสือเดินทาง

[ประกาศ] ขอเชิญชวนประชาชนไทยลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่น

เอกสารการบรรยายความรู้สู้ภัยพิบัติ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญแผ่นดินไหวและสินามิ

การยกเว้นวีซ่ากับปัญหาการลักลอบทำงานในญี่ปุ่นของคนไทย

ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวนันไกที่อาจจะเกิดขึ้น

แบบสำรวจคนไทยในต่างประเทศที่ประสบปัญหาด้านการทะเบียนราษฎร

การจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนการหย่าตามกฎหมายไทย

แต่งงานในญี่ปุ่น ( คุณทำได้.......ง่ายนิดเดียว )

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกเขตจังหวัดแล

บทสรุปเนื้อหา กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองฉบับใหม่ของญี่ปุ่น กำหนดเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่

MORE_IN: ข่าวกงสุล

ambletterbanner-3

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

letter-gov

ข่าวประชาสัมพันธ์สอท.โตเกียว

Asia Junior Sports Exchange Games 2016

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีทางศาสนา ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ขอเชิญร่วมการออกแบบประกวดตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ 130 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย - ญี่ปุ่น

การจัดสร้างพระพุทธรูปเพื่อทูลเกล้าถวายฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือและส่งเสริมสุขภาพจิตคนไทยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559

MORE_IN: ข่าวประชาสัมพันธ์ สอท.

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง

rkh150x50  stou150x50  thai_monarchy  weloveking  tfbanner150x50  labour150x50  consulabanner    prd.go.th

mfa osaka
osaka
ttt
thaiair thailandgraninvest boi tsj  thaigov
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

สถานกงสุล 
 กิตติมศักดิ์   นาโงยา
          

สถานกงสุล
ใหญ่โอซากา
การท่องเที่ยว
แห่ง
ประเทศไทย
การบินไทย BOI กรมส่งเสริม
การส่งออก
สมาคมนักเรียน
ไทยในญี่ปุ่น
 รัฐบาลไทย