กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

2015.11.24 เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ. อาคิตะ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเยือน จ. อาคิตะ ตามคำเชิญของนาย Ishii Tadanari นายกสมาคมมิตรภาพจังหวัดอาคิตะ-ไทย เพื่อบรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมศักยภาพความร่วมมือไทย-จังหวัดอาคิตะ” ...

2015.11.19 พิธีร่วมลงนามการจัดทำความร่วมมือทวิภาคี Joint Crediting Mechanism (JCM) ไทย-ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรีพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามความร่วมมือทวิภาคี Joint Crediting Mechanism (JCM) ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศญี่ปุ่น โดยมีนางทามาโยะ มารุกาวะ ...

2015.11.18 พิธีมอบภาพวาดสีน้ำมันช้างไทย Hanako-Playground

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบภาพวาดสีน้ำมันช้างไทยฮานาโกะ “Hanako-Playground” ซึ่งองค์กร Bridge Asia Foundation และ Academy of Asian Arts and Culture ร่วมกันมอบให้กับสถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ...

2015.11.17 เอกอัครราชทูตฯ บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่ The International Friendship Exchange Council (FEC)

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจไทย รวมถึงภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นให้แก่สมาชิก The International Friendship Exchange Council (FEC) จำนวนประมาณ 25 ...

2015.11.15 งานถวายกฐินพระราชทาน ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 นายไผท สุขสมหมาย อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และผู้แทนจากสำนักงานต่างๆ ร่วมงานทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น เขตนาริตะ จ.ชิบะ ...

2015.11.12 นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น Shinjoushiritsu Meirin เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียน ชินโจวชิริซึเมอิริง จ.ยามากาตะ จำนวน 6 คน ได้เข้าเยี่ยมชมสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยนักเรียนได้รับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ...

2015.11.09 องค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 องค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) นำโดย นายฮิโรชิ ทาคาดะ Chairman& CEO เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ในโอกาสนี้ ...

2015.11.05 คณะเจ้าหน้าที่จากสภาจังหวัดคานากาวะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 คณะเจ้าหน้าที่จากสภาจังหวัดคานากาวะ นำโดย นายฮิโรอากิ ชิคิดะ ส.ส. จังหวัดคานากาวะและประธานสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย สมาชิกจังหวัดคานากาวะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ...

2015.11.02 กิจกรรมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 42

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมชมการจัดนิทรรศการของเยาวชนไทยจากโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 42 ณ National Olympics Memorial Youth Center กรุงโตเกียว โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 16 ...

2015.10.27 เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นและจังหวัดมิเอะ

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองซึ่งมีนายฟูมิโอะ คิชิดะ รัฐมนตรีว่าการระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นและนายเออิเคอิ ซูซูกิ ผู้ว่าราขการจังหวัดมิเอะ เป็นเจ้าภาพ ...

News Image

2015.11.24 เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ. อาคิตะ

...

News Image

2015.11.19 พิธีร่วมลงนามการจัดทำความร่วมมือทวิภาคี Join

...

News Image

2015.11.18 พิธีมอบภาพวาดสีน้ำมันช้างไทย Hanako-Playgrou

...

News Image

2015.11.17 เอกอัครราชทูตฯ บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยให้แก

...

News Image

2015.11.15 งานถวายกฐินพระราชทาน ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น

...

News Image

2015.11.12 นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น Shinjoushir

...

News Image

2015.11.09 องค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนว

...

News Image

2015.11.05 คณะเจ้าหน้าที่จากสภาจังหวัดคานากาวะเข้าเยี่ย

...

News Image

2015.11.02 กิจกรรมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งท

...

News Image

2015.10.27 เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองซึ่งจั

...

เวลาทำการ [สำหรับคนไทย]

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
หนังสือเดินทาง
และบัตรประชาชน

เช้า  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
(ปิดรับบัตรคิว ๑๑.๓๐ น.)

บ่าย ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
(ปิดรับบัตรคิว ๑๔.๓๐ น.)
-นิติกรณ์ ผู้ที่สถานทูตฯ นัดแล้วเท่านั้น
(อื่นๆ โปรดคลิ๊ก)

hotline


ปฏิทินวันหยุดสอท.
รวมวันหยุดประจำปี2015

11-november2015

3 พฤศจิกายน
วันวัฒนธรรม

23 พฤศจิกายน
วันขอบคุณแรงงาน


ข่าวกงสุลถึงคนไทยในญี่ปุ่น

[ประกาศ] วันงดให้บริการกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวประจำเดือนธันวาคม

เอกสารการบรรยายเรื่องกฏหมายมรดกไทย ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เอกสารการบรรยายเรื่องกฏหมายมรดก และ ความรู้เพื่อการเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติในญี่ป

[บทความ] ความสำคัญของหนังสือเดินทาง

[บทความ] การมาทำงานที่ญี่ปุ่นโดยผ่านนายหน้าจัดหางาน

[ประกาศ] เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

[ประกาศ] คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

ข้อควรรู้สำหรับคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

เที่ยวญี่ปุ่นอย่างปลอดภัย

[ประกาศ] เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ประเภทท่องเที่ยว แก่ผู้ถือหนังสือ

[ประกาศ] แนวทางการป้องกันการติดเชื่ออีโบลา

ข้อตกลงระดับการให้บริการ งานหนังสือเดินทาง

[ประกาศ] ขอเชิญชวนประชาชนไทยลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่น

เอกสารการบรรยายความรู้สู้ภัยพิบัติ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญแผ่นดินไหวและสินามิ

การยกเว้นวีซ่ากับปัญหาการลักลอบทำงานในญี่ปุ่นของคนไทย

ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวนันไกที่อาจจะเกิดขึ้น

แบบสำรวจคนไทยในต่างประเทศที่ประสบปัญหาด้านการทะเบียนราษฎร

การจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนการหย่าตามกฎหมายไทย

แต่งงานในญี่ปุ่น ( คุณทำได้.......ง่ายนิดเดียว )

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกเขตจังหวัดแล

บทสรุปเนื้อหา กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองฉบับใหม่ของญี่ปุ่น กำหนดเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่

ประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

MORE_IN: ข่าวกงสุล

ambassador

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

letter-gov

ข่าวประชาสัมพันธ์สอท.โตเกียว

ขอเชิญชมนิทรรศการมะม่วงจัง Refresh! Mamuang

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

[ประกาศ] ผู้ผ่านการสอบเพื่อรับเข้าปฏิบัติงานลูกจ้างโครงการ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ตำแหน่งผู้ช่วยงานเสมียน

ภาพยนตร์ Vanishing Point ได้รับเลือกให้ฉายในงานภาพยนตร์ Tokyo Filmex ครั้งที่ 16

Street Food Bangkok Application สำหรับมือถือทั้งระบบ ISO และ Android

MORE_IN: ข่าวประชาสัมพันธ์ สอท.

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง

rkh150x50  stou150x50  thai_monarchy  weloveking  tfbanner150x50  labour150x50  consulabanner    prd.go.th

mfa osaka
osaka
ttt
thaiair thailandgraninvest boi tsj  thaigov
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

สถานกงสุล 
 กิตติมศักดิ์   นาโงยา
          

สถานกงสุล
ใหญ่โอซากา
การท่องเที่ยว
แห่ง
ประเทศไทย
การบินไทย BOI กรมส่งเสริม
การส่งออก
สมาคมนักเรียน
ไทยในญี่ปุ่น
 รัฐบาลไทย