กิจกรรมสถานทูตฯ

2014.09.09 งาน ส้มโอ ไนท์ (Som-O Night)

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดงาน "Som-O Night" ณ ห้องประชุมใหญ่ สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ส้มโอไทยพันธุ์ทองดีให้เป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวญี่ปุ่นแพร่หลายมากขึ้น และเพื่อส่งเสริมการทำการตลาดในญี่ปุ่นอีกทางหนึ่ง หลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุญาตให้สามารถนำเข้าส้มโอไทยพันธุ์ดังกล่าวจากไทยไปยังญี่ปุ่นได้ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2555 โดยมีผู้เข้ารวมงานเลี้ยงดังกล่าวกว่า 100 คน เช่น ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าผลไม้ ตัวแทนจำหน่าย และสื่อมวลชนญี่ปุ่น  ในงานดังกล่าว นอกจากจะมีการกล่าวเปิดงานและแนะนำส้มโอโดยเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ยังมีการฉายวีดิทัศน์เกี่ยวกับส้มโอ การสาธิตการปอกเปลือกส้มโอโดยพ่อครัวของเอกอัครราชทูตฯ และการสาธิตการทำอาหารที่ใช้ส้มโอเป็นวัตถุดิบหลักโดยนางสาว Megumi Nagasawa นักสอนทำอาหารไทยชื่อดัง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าส้มโอสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทำอาหารได้หลายอย่าง เช่น ยำส้มโอ สลัดส้มโอ ซูชิส้มโอ และเยลลี่ส้มโอ ...

2014.09.07 งานเทศกาลเด็กนานาชาติ 2014

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมออกคูหาสอนแกะสลักผลไม้ไทย และจัดแสดงรำไทยโดย International Thai Dance Academy (ITDA) ในงานเทศกาลเด็กนานาชาติ ประจำปี ค.ศ. 2014 ซึ่งจัดขึ้นที่เอบิสึ การ์เดนเพลส กรุงโตเกียว ซึ่งได...

2014.09.06 ASEAN Committee in Tokyo (ACT) Golf Tournament 2014

วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกราชทูตไทยเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟประจำปี ASEAN Committee in Tokyo (ACT) Golf Tournament 2014 ซึ่งจัดขึ้นที่ Okabe Chisan Country Club, ...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูตให้การต้อนรับนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) ...

2014.09.01 อัครราชทูตร่วมงานแถลงข่าว Air Asia X เริ่มเที่ยวบินปฐมฤกษ์กรุงเทพ-โตเกียว

นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมการแถลงข่าวและกล่าวคำสุนทรพจน์แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดตัวเที่ยวบินปฐมฤกษ์ซึ่งบินระหว่าง กรุงเทพฯ และกรุงโตเกียว ในวันที่ 1 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา...

2014.08.30 - 31 งานเทศกาลไทย ณ เมืองชิสึโอกะ ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 นาย สิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูตฯ พร้อมด้วยนางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภริยา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองชิสึโอกะ ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณถนน อาโอบะ ซิมโบล เมืองชิสึโอกะ จังหวัดชิสึโอกะ ระหว่างวันที่ 30-31...

2014.08.29 งานปฐมนิเทศอบรมอาหารรุ่นที่ 2

มื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอาชีพแก่คนไทยในประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่นที่ 2 หลักสูตร 90 ชั่วโมง จำนวน 20 คน...

2014.08.25-26 เอกอัคราชทูตร่วมดูงานกับคณะเกษตรกรไทยและผู้สื่อข่าวภายใต้โครงการ From Farm to Table: ไทยจะเรียนรู้อะไรจากเกษตรกรญี่ปุ่น

วันที่ 25 สิงหาคม 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมคณะเกษตรกรไทยเครือข่ายโครงการพัฒนาระบบนิเวศเกษตรและอนุรักษ์พันธุ์พืช ดูงานการเก็บเกี่ยว คัดเลือก แยกขนาด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ที่สวนสาลี่(แพร์) สหกรณ์เกษตรกรของเมืองชิโมทสึมะ ...

2014.08.24 สถานเอกอัครราชทูตออกคูหาใน “เทศกาลแลกเปลี่ยนนานาชาติ” งานเทศกาลฤดูร้อนโออิดงตาคุ ครั้งที่ 60

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ออกคูหาใน “เทศกาลแลกเปลี่ยนนานาชาติ” ซึ่งเป็นงานเทศกาลฤดูร้อนโออิดงตาคุ ครั้งที่ 60 ซึ่งจัดขึ้นที่ถนนจูโอ หน้าสถานีโออิมาจิ เขตชินางาวะ...

2014.08.23 อัครราชทูตเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ พิพิธภัณฑ์ MOA

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต และภริยา ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ กระทรวงศึกษาธิการไทย หน่วยงาน MOA International และมูลนิธิเอ็มโอเอไทย...

News Image

2014.09.09 งาน ส้มโอ ไนท์ (Som-O Night)

...

News Image

2014.09.07 งานเทศกาลเด็กนานาชาติ 2014

...

News Image

2014.09.06 ASEAN Committee in Tokyo (ACT) Golf Tourname

...

News Image

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะเยี่ยมสถานเอกอัครร

...

News Image

2014.09.01 อัครราชทูตร่วมงานแถลงข่าว Air Asia X เริ่มเท

...

News Image

2014.08.30 - 31 งานเทศกาลไทย ณ เมืองชิสึโอกะ ครั้งที่ 5

...

News Image

2014.08.29 งานปฐมนิเทศอบรมอาหารรุ่นที่ 2

...

News Image

2014.08.25-26 เอกอัคราชทูตร่วมดูงานกับคณะเกษตรกรไทยและผ

...

News Image

2014.08.24 สถานเอกอัครราชทูตออกคูหาใน “เทศกาลแลกเปลี่ยน

...

News Image

2014.08.23 อัครราชทูตเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ

...

เวลาทำการ [สำหรับคนไทย]

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์และหนังสือเดินทาง

เช้า  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
(ปิดรับบัตรคิว ๑๑.๓๐ น.)

บ่าย ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
(ปิดรับบัตรคิว ๑๔.๓๐ น.)
(อื่นๆ โปรดคลิ๊ก)

qlink5
qlink1
qlink2
qlink3


ปฏิทินวันหยุดสอท. 
รวมวันหยุดประจำปี2014
9-Sep2014 
15 ก.ย. วันผู้สูงอายุ
23 ก.ย. วันเริ่มเข้าฤดูใบไม้ร่วง 


ข่าวกงสุลถึงคนไทยในญี่ปุ่น

[ประกาศ] รับสมัครลูกจ้างโครงการประจำสถานทูตฯ ตำแหน่งผู้ช่วยงานกงสุล

[ประกาศ] คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

[ประกาศ] รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ อาหารไทย รุ่น 2

ข้อควรรู้สำหรับคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

เที่ยวญี่ปุ่นอย่างปลอดภัย

[ประกาศ] การให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 7/2557 จ.นากาโนะ

[ประกาศ] เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ประเภทท่องเที่ยว แก่ผู้ถือหนังสือ

[ประกาศ] พายุไต้ฝุ่นหมายเลข 11 HALONG ที่ประเทศญี่ปุ่น

[ประกาศ] แนวทางการป้องกันการติดเชื่ออีโบลา

[ประกาศ] ยกเลิกการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาวิชาชีพพนักงานนวดไทย

ข้อตกลงระดับการให้บริการ งานหนังสือเดินทาง

[ประกาศ] ขอเชิญชวนประชาชนไทยลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ประกาศ เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

MORE_IN: ข่าวกงสุล

ข่าวประชาสัมพันธ์สอท.โตเกียว

ทำเนียบหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยและอาเซียน (PDF)

การบรรยายธรรม "สมดุลงาน สมดุลชีวิต" โดยท่าน ว.วชิรเมธี

มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ ป. ตรี สำหรับชาวไทยในต่างประเทศ

การทดสอบสมรรถภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2557

MORE_IN: ข่าวประชาสัมพันธ์ สอท.

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง

rkh150x50  stou150x50  thai_monarchy  weloveking  tfbanner150x50  labour150x50  consulabanner  

mfa osaka
osaka
ttt
thaiair thailandgraninvest boi tsj  thaigov
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

สถานกงสุล 
 กิตติมศักดิ์   นาโงยา
          

สถานกงสุล
ใหญ่โอซากา
การท่องเที่ยว
แห่ง
ประเทศไทย
การบินไทย BOI กรมส่งเสริม
การส่งออก
สมาคมนักเรียน
ไทยในญี่ปุ่น
 รัฐบาลไทย