กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

2016.03.07 เอกอัครราชทูตฯ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างสถาบันอาหารกับ OTAGAI Forum Association และ NPO Japan Halal Development & Promotion

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 2 ฉบับ ได้แก่ (1) MOU ระหว่างสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กับองค์กร OTAGAI Forum Association ของญี่ปุ่น ...

2016.03.07 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 นางสาวนุช หอมรสสุคนธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ...

2016.03.04 เอกอัครราชทูต เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว ประจำเดือนมีนาคม 2559

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 59 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว ประจำเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งการประชุมทีมประเทศไทยเป็นโอกาสให้ทุกหน่วยงานไทยในประเทศญี่ปุ่นทั้งสถานทูต บีโอไอ พาณิชย์ เกษตร อุตสาหกรรม แรงงาน ผู้ดูแลนักเรียน ...

2016.03.03 เอกอัครราชทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศญี่ปุ่นเข้าพบปะกับเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 H.E. Ms. Rabat Fatima เอกอัครราชทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศญี่ปุ่น เข้าพบปะกับเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ สถานเอกอัครราชทุตไทย ณ ...

2016.03.02 ประธาน J.League และ Managing Director เข้าพบเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 นายมิตสึรุ มุระอิ ประธาน J.League และนายไดสุเคะ นะคะนิชิ Managing Director เข้าพบเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ...

2016.03.01 เอกอัครราชทูตฯ เยือนวัดป่าพุทธรังษี

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาคและภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าถวายเพล พระสงฆ์ ณ วัดป่าพุทธรังษี กรุงโตเกียว ทั้งนี้ วัดป่าพุทธรังษีฝากประชาสัมพันธ์งานที่วัดจะจัดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2559 ...

2016.02.29 ตำรวจญี่ปุ่นจาก 9 จังหวัดที่เรียนภาษาไทยเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่26 กุมภาพันธ์ 2559 ตำรวจญี่ปุ่นจาก 9 จังหวัดที่เรียนภาษาไทยเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต และแลกเปลี่ยนความเห็นกับอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานและกงสุล โดยตำรวจญี่ปุ่นฝากแจ้งว่า ...

2016.02.26 เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานประกวดรางวัล International MANGA Award ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าร่วมงานประกาศรางวัล International MANGA Award ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจระหว่างประชาชนในประเทศต่าง ...

2016.02.26 เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าพบหารือกับเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 59 นายชิโร ซะโดชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้มาพบ เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อพูดคุยทักทายในโอกาสที่ กลับมาประชุม ออท.ญี่ปุ่น ภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียที่กรุงโตเกียว ...

2016.02.26 เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบปะกับประธานบริษัท Mori Building

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าพบปะกับนายฮิโรอากิ ฟูจิอิ ประธานบริษัท Mori Building โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับหารือกันเรื่องเศรษฐกิจ การค้า ...

News Image

2016.03.07 เอกอัครราชทูตฯ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันท

...

News Image

2016.03.07 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (อง

...

News Image

2016.03.04 เอกอัครราชทูต เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไท

...

News Image

2016.03.03 เอกอัครราชทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

...

News Image

2016.03.02 ประธาน J.League และ Managing Director เข้าพบ

...

News Image

2016.03.01 เอกอัครราชทูตฯ เยือนวัดป่าพุทธรังษี

...

News Image

2016.02.29 ตำรวจญี่ปุ่นจาก 9 จังหวัดที่เรียนภาษาไทยเข้า

...

News Image

2016.02.26 เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานประกวดรางวัล Inter

...

News Image

2016.02.26 เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าพบหารื

...

News Image

2016.02.26 เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบปะกับประธานบริษัท Mori

...

เวลาทำการ [สำหรับคนไทย]

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์
หนังสือเดินทาง
และบัตรประชาชน

เช้า  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
(ปิดรับบัตรคิว ๑๑.๓๐ น.)

บ่าย ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
(ปิดรับบัตรคิว ๑๔.๓๐ น.)
-นิติกรณ์ ผู้ที่สถานทูตฯ นัดแล้วเท่านั้น
(อื่นๆ โปรดคลิ๊ก)

hotline


ปฏิทินวันหยุดสอท.
รวมวันหยุดประจำปี2016

03mar2016

 


ข่าวกงสุลถึงคนไทยในญี่ปุ่น

คู่มือคนไทยในญี่ปุ่น ปี 2559 ฉบับออนไลน์

การทำบัตรประชาชนไทย

เอกสารการบรรยายเรื่องกฏหมายมรดกไทย ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เอกสารการบรรยายเรื่องกฏหมายมรดก และ ความรู้เพื่อการเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติในญี่ป

[บทความ] ความสำคัญของหนังสือเดินทาง

[บทความ] การมาทำงานที่ญี่ปุ่นโดยผ่านนายหน้าจัดหางาน

[ประกาศ] เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

[ประกาศ] คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

ข้อควรรู้สำหรับคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

เที่ยวญี่ปุ่นอย่างปลอดภัย

[ประกาศ] เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ประเภทท่องเที่ยว แก่ผู้ถือหนังสือ

[ประกาศ] แนวทางการป้องกันการติดเชื่ออีโบลา

ข้อตกลงระดับการให้บริการ งานหนังสือเดินทาง

[ประกาศ] ขอเชิญชวนประชาชนไทยลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่น

เอกสารการบรรยายความรู้สู้ภัยพิบัติ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญแผ่นดินไหวและสินามิ

การยกเว้นวีซ่ากับปัญหาการลักลอบทำงานในญี่ปุ่นของคนไทย

ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวนันไกที่อาจจะเกิดขึ้น

แบบสำรวจคนไทยในต่างประเทศที่ประสบปัญหาด้านการทะเบียนราษฎร

การจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนการหย่าตามกฎหมายไทย

แต่งงานในญี่ปุ่น ( คุณทำได้.......ง่ายนิดเดียว )

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกเขตจังหวัดแล

บทสรุปเนื้อหา กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองฉบับใหม่ของญี่ปุ่น กำหนดเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่

MORE_IN: ข่าวกงสุล

ambletterbanner-3

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

letter-gov

ข่าวประชาสัมพันธ์สอท.โตเกียว

สารแสดงความเสียใจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ต่อการถึงแก่อสัญกรรมของ ฯพณฯ ดร. ถนัด คอมันตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงโตเกียว

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งล่ามและเสมียน สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น

ประกาศ เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 17

MORE_IN: ข่าวประชาสัมพันธ์ สอท.

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง

rkh150x50  stou150x50  thai_monarchy  weloveking  tfbanner150x50  labour150x50  consulabanner    prd.go.th

mfa osaka
osaka
ttt
thaiair thailandgraninvest boi tsj  thaigov
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

สถานกงสุล 
 กิตติมศักดิ์   นาโงยา
          

สถานกงสุล
ใหญ่โอซากา
การท่องเที่ยว
แห่ง
ประเทศไทย
การบินไทย BOI กรมส่งเสริม
การส่งออก
สมาคมนักเรียน
ไทยในญี่ปุ่น
 รัฐบาลไทย