Choose a language:
Search:
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะหยุดทำการ ในวันศุกร์ที่ 3 และ วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนพฤศจิกายน เนื่องในวันวัฒนธรรมและวันขอบคุณผู้ใช้แรงงาน
26 October, 2006บริการด้านกงสุล
ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ
วันหยุดสถานเอกอัครราชทูตฯ
กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ
ทำเนียบข้าราชการ
สถานกงสุลใหญ่และ
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ในญี่ปุ่น
ที่ทำการสำนักงานอื่นๆ

กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 14 - 22 ตุลาคม 2549 (อ่านต่อ) สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานแสดงดนตรีแจ๊สการกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยศิลปินไทย ได้แก่ วงฟองน้ำ และศิลปินญี่ปุ่น ได้แก่ Sadao Watanabe Group ณ Bunkamura Orchard Hall กรุงโตเกียว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2549 ระหว่างเวลา 18.00 – 20.30 น.(อ่านต่อ)

เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2548 เอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และหน่วยงานไทยอื่นๆ ในญี่ปุ่น พร้อมด้วยคนไทยในจังหวัดไอจิ ได้ทำพิธีถวายพวงมาลาและ สักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่วัด Nittaiji เมืองนาโงยา จังหวัดไอจิ (อ่านต่อ) เอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์สามเณรที่บวช ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จ.ชิบะ จำนวน 24 รูป พร้อมด้วยพระสงฆ์จากวัดปากน้ำ 5 รูป ฉันเพล ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2549 (ภาพประกอบ)

ประกาศจากฝ่ายกงสุล

บริการกงสุลสัญจรและการทอดกฐิน ณ วัดปากน้ำ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2549 (อ่านรายละเอียดต่อ)
   
รัฐสภาญี่ปุ่นได้ผ่านกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองฉบับใหม่ ( Law for Partial Amendment of the Immigration Control and Refugee Recognition Act ) (อ่านรายละเอียดต่อ)
   
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คนไทยที่ถือหนังสือเดินทาง ระบบเก่า และพำนักอยู่ห่างไกลจากกรุงโตเกียว สามารถยื่นคำร้องขอต่ออายุหนังสือเดินทางระบบเก่าทางไปรษณีย์ได้ (อ่านรายละเอียด)
   
ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว (อ่านรายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์จากสถานเอกอัครราชทูตฯ

ข่าวสารสถานการณ์การเมืองไทย (อ่านรายละเอียด)


ข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประมวลภาพงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี


   
มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษาร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้ที่ 1  ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2549 เวลา 13.30 - 17.30 ณ ห้องมิเลเนียม มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติ ุจังหวัดชิบะ (อ่านรายละเอียด)
   
ผู้ฝึกงานไทยจำนวน 30 คน ได้ไปร่วมขบวนแห่บั้งไฟไทยในงานเทศกาลบั้งไฟของเมือง Chichibu จังหวัด Saitama ในวันที่ 8 ตุลาคม 2549 (อ่านรายละเอียด)
   
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ผ่านวัฒนธรรมไทยเพื่อการขยายตลาดแรงงานไทยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 2(อ่านรายละเอียด)
   

- Joint Press Release
The 120 th Anniversary of Japan - Thailand Diplomatic Relations (อ่านรายละเิอียด)

   
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารนิเทศและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา (อ่านรายละเอียด)
   

ประกาศผลการเรียนศูนย์การเรียนทางไกล ประจำภาคเรียนที่1/2549 (30 ก.ค. 2549 )

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี ในปี 2549 และทรงเจริญพระชนม์มายุ 80 พรรษาในปี 2550 รัฐบาลไทยจึงกำหนดจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก เทิดพระเกียรติฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 – 31 มกราคม 2550 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ โดยใช้ชื่องานครั้งนี้ว่า ราชพฤกษ์ 2549 (อ่านรายละเอียด)
                                        พันธ์ไม้เด่นในงาน ต้นไม้ขวด (Brachychiton rupestris) (อ่านรายละเอียด)
   
การประชุมแลกเปลี่ยนวิชาการทางวิทยาศาสตร์นักเรียนไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 1(อ่านรายละเอียด)
   
สมาคมมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น สมาคมร้านอาหารไทยในเขตคันไซ และสมาคมนักเรียนไทยในเขตคันไซ โดยการสนับสนุนของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาจะจัดงานลอยกระทง 2549 ณ นครโอซากา ใน วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2549 ระหว่างเวลา 11.00-20.00 น.
(อ่านรายละเอียด)
   
ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง ณ สวนสาธารณะ ชิโอตาเซะ โอะไดบะ จัดโดย International Thai Dance Acdemy (อ่านรายละเอียด)
   
ขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์ไทย-ญี่ปุ่น; มโนราห์ - เทพธิดาฮาโกโรโมะ เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ Tokyo International Forum ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2549 โดยจัดการแสดงเป็นสองรอบ14.00 น. และ 18.30 น. ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อบัตรได้ที่ MIN ON Ticket Center 03-3226-9999 (รายละเอียดเพิ่มเติม หน้าที่ 1 หน้าที่ 2 )
   
ขอเชิญสั่งจอง เนคไทตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีโดยรายได้ส่วนหนึ่งขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำไปบำรุงซ่อมแซมหอรัชมงคล สวนหลวง ร.(อ่านรายละเอียด)
   
มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
สำหรับชาวไทยในต่างแดน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเวปไซต์ www.ru.ac.th/oasc )
   
กำหนดการงานทำบุญประจำปี 2549 ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น (อ่านรายละเอียด)
   
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มีกำหนดการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลครบรอบ 15 ปี ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2550 (อ่านรายละเอียด)

กระทรวงการ
ต่างประเทศ
สถานกงสุลใหญ่
โอซากา
การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย
การบินไทย
BOI
กรมส่งเสริม
การส่งออก
สมาคมนักเรียนไทย
ในญี่ปุ่น

หน้าหลัก | แผนผังเว็บไซต์| เวลาทำการและแผนที่| เชื่อมโยงเว็บไซต์
All Rights Reseved.Technical troubles, please contact webmaster@thaiembassy.jp